“Organisaties in het Noorden kunnen op het gebied van inclusie veel van elkaar leren”

Vorige week heeft Samenwerking Rijk Noord (SRN) een workshop over inclusief leidinggeven gefaciliteerd, speciaal bedoeld voor managers in het Noorden. De workshop vormde het einde van een reeks van vier door SRN geïnitieerde webinars en workshops rond diversiteit en inclusie.

Onder begeleiding van Ikram Choho en Tali Gross van Colourful People, een bureau dat zich in diversiteit en inclusie heeft gespecialiseerd, stonden tien deelnemers met elkaar stil bij hun eigen rol en bijdrage. Aan de hand van een vooraf ingevulde vragenlijst participeerden zij in een open en interactief gesprek over persoonlijke ervaringen en dilemma’s.

"Goed leiderschap"

Irene Louwrier, hoofd Communicatie bij Nationaal Coördinator Groningen, kijkt enthousiast terug op de bijeenkomst. “Mooi dat het op afstand mogelijk is om toch contact te hebben met oog op goed leiderschap”, aldus Irene. “Met name in deze periode is het belangrijk om elkaar te challengen op onderwerpen zoals inclusie. Hier in het Noorden zitten overheidsorganisaties die veel van elkaar kunnen leren.”

Noordelijke organisaties

Behalve leidinggevenden van noordelijke rijksdiensten konden eveneens managers van andere organisaties meedoen aan de sessie. Een dergelijke kruisbestuiving past bij de doelstelling van SRN om in de regio meer verbinding aan te jagen tussen partijen in het Noorden, waaronder rijksorganisaties, overige overheden en onderwijsinstellingen.

Belangrijke onderwerpen

SRN heeft de afgelopen maanden voor verschillende doelgroepen digitale bijeenkomsten georganiseerd rond diversiteit, arbeidsparticipatie en inclusie. Voor de Rijksoverheid vormen de onderwerpen een schakel in de ambitie om betekenis te geven aan het Strategisch Personeelsbeleid Rijk 2025, maar ook voor andere organisaties leveren ze een vitale bijdrage aan aantrekkelijk werkgeverschap.

Meer weten?

Op dit moment inventariseert SRN de behoeften in de regio rond diversiteit en inclusie ten behoeve van nieuwe activiteiten in 2021. Ben je nieuwsgierig naar deze inspanningen vanuit SRN? Neem dan contact op met Tanja de Haan. Voor informatie over noordelijk leiderschap en het betrekken van leidinggevenden bij de samenwerking in het Noorden kan je terecht bij Renée Schmidt.