Bundeling van krachten in noordelijke klankbordgroep managers: “Samen staan we sterker”

Samenwerking Rijk Noord (SRN) investeert in de verbinding tussen (rijks)organisaties in het Noorden op het gebied van personele capaciteit en mobiliteit. Een voorbeeld hiervan is de klankbordgroep van managers die inzet op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in administratieve functies. 

Alle managers in de klankbordgroep geven leiding aan een team van medewerkers in loonschalen 5 tot en met 8. Samen bespreken ze onderwerpen en ontwikkelingen die invloed hebben op de loopbaankansen van deze doelgroep. Uitgangspunt bij het zoeken van meer verbinding is het op termijn kunnen vergroten van de regionale mobiliteit en het handelingsperspectief van medewerkers, niet voor niets een van de focusthema’s van SRN. 

"Waardevol"

Anette Trinks, manager bij het Klant Contact Center (KCC) van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), is enthousiast over haar deelname in de klankbordgroep. “Ik vind het waardevol om de krachten in het Noorden te bundelen”, aldus Anette. “Het helpt alle rijksdiensten om in kleine stappen tot daadwerkelijke samenwerking te komen. Samen staan we sterker. Het vergroot je perspectief op onderwerpen die spelen en de vraagstukken waar je als leidinggevende voor staat.”

Werving

Een voorbeeld van concrete samenwerking binnen de klankbordgroep is de werving op functies bij het KCC van DUO. Bij deze vacatures is eerder dit jaar bewust ingezet op laagdrempeligheid, onder meer met een animatie. Binnenkort krijgen de sollicitanten die het bij deze ronde niet zijn geworden de kans om nadere kennis op te doen van het KCC-werk en wordt mogelijk zij-instroom gefaciliteerd.

 

"Duurzame match"

“Het initiatief om rijksambtenaren laagdrempelig kennis te laten maken met de werkzaamheden bij het KCC hebben we samen met collega-managers uit de klankbordgroep gestart”, vertelt Anette. “We zien dat het de belangstelling voor vacatures bij DUO vergroot. We zijn uit op een duurzame match en een uiteindelijke definitieve overstap. Daarbij maken we gebruik van elkaars kennis en kunde en kunnen we mobiliteit zichtbaar vergroten.”

Deelnemende rijksdiensten

Op dit moment bestaat de klankbordgroep uit managers van acht rijksorganisaties: Doc-Direkt, Belastingdienst, Agentschap Telecom, Dienst Justitiële Inrichtingen (Shared Service Center), Openbaar Ministerie, Rijkswaterstaat, Centraal Justitieel Incassobureau en DUO. Naar verwachting zullen op korte termijn nog twee rijksdiensten in het SRN-gremium gaan participeren.

Meer weten?

Heb je vragen over de noordelijke klankbordgroep van managers? Of wil je meer weten over SRN-activiteiten met betrekking tot het handelingsperspectief van medewerkers? Neem dan contact op met Marjo Lubach