Noordelijke proeftuin in de maak rond transformationeel leiderschap

Samenwerking Rijk Noord (SRN) werkt aan een proeftuin waarin noordelijke leidinggevenden bij het Rijk bekend raken met transformationeel leiderschap. De proeftuin gaat in maart 2021 van start.

Transformationeel leiderschap is een relatief nieuwe benadering van leidinggeven die zich richt op verandering doordat medewerkers door een inspirerende visie extra worden gestimuleerd. Uitgangspunt is om de motivatie die uit de medewerker zelf komt (de intrinsieke motivatie) aan te spreken.

Strategisch personeelsbeleid Rijk

Een van de zeven focuspunten van het Strategisch personeelsbeleid Rijk draait om het versterken van het leiderschap van managers. Leidinggevenden bij de Rijksoverheid staan onder meer voor de uitdaging om medewerkers te ondersteunen in hun loopbaanoriëntatie. Met de proeftuin rond transformationeel leiderschap faciliteert SRN managers in het Noorden om deze opdracht waar te maken.

Opzet

De proeftuin bestaat uit een aantal masterclasses, gevolgd door een actie-leertraject. Tijdens de masterclasses doe je kennis op over de grondbeginselen van transformationeel leiderschap. In de actie-leercyclus die daarop volgt, staat het toepassen van de opgedane kennis centraal. Hierbij krijg je toegang tot een app die jou ondersteunt om nieuwe inzichten in de praktijk te brengen.

"Effectief toepassen"

“Met het actie-leren ga je tijdens het werk kortdurende uitdagingen aan”, aldus gedragswetenschapper Jason Gawke, die als adviseur bij de proeftuin betrokken is. “Je doet niet alleen nieuwe kennis op, je leert het ook effectief toepassen in je werk. Het resultaat is echte ontwikkeling in transformationele kennis en gedrag.”

Handelingsperspectief van medewerkers

SRN investeert bewust in de ontwikkeling van noordelijke leidinggevenden, vanuit de overtuiging dat hiermee op termijn ook de duurzame inzetbaarheid en het handelingsperspectief van medewerkers wordt vergroot. Deze benadering, ‘de manager als instrument’, draagt bij eveneens bij aan een andere ambitie van SRN: het Rijk als aantrekkelijke werkgever op een gezonde noordelijke arbeidsmarkt.

Interesse in deelname?

Voor de proeftuin wordt binnenkort subsidie aangevraagd bij het A+O fonds Rijk. Naar verwachting zullen de masterclasses starten in maart 2020. Voorafgaand vindt in februari een inspiratiereis plaats, als warming-up van de proeftuin. Heb jij interesse in deelname aan de proeftuin en/of de inspiratiereis? Neem contact op met Judith Remmerswaal.