Online werkconferentie voor noordelijke rijksmedewerkers in een uitvoerende functie

Op dinsdag 18 mei vindt de online werkconferentie Uitvoering onder Vuur plaats, bedoeld voor noordelijke medewerkers van het Rijk in een uitvoerende functie. De conferentie wordt georganiseerd door Groepsondernemingsraad Rijk (GOR), in samenwerking met de regionale medezeggenschap en Samenwerking Rijk Noord (SRN).

Doel van de bijeenkomst is om medewerkers te inspireren actief met hun persoonlijke ontwikkeling en loopbaan aan de slag te gaan. Medewerkers met uitvoerende taken gaan de komende jaren de impact voelen van ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en robotisering. De GOR, het rijksbrede medezeggenschapsorgaan, wil deze groep medewerkers enthousiasmeren om hierop te anticiperen.

Veranderingen

Tijdens de online werkconferentie staan deelnemers samen met hun collega’s stil bij mogelijke veranderingen in hun werk in de nabije toekomst. Daarnaast krijgen ze concrete handvatten aangereikt om actief betekenis te geven aan hun persoonlijke ontwikkeling en praktische loopbaantips.

Handelingsperspectief

Met het organiseren van de werkconferentie wordt een bijdrage geleverd aan het verbeteren van het handelingsperspectief van medewerkers in de regio. SRN zet zich ervoor in om inzicht in ontwikkelmogelijkheden te creëren en op termijn de regionale mobiliteit te vergroten.

Aanmelden

Ben jij een rijksmedewerker in het Noorden en werkzaam in een uitvoerende functie (tot en met schaal 9)? Meld je dan aan voor de werkconferentie Uitvoering onder Vuur door het sturen van een mail aan de SRN-postbus

Meer weten?

Wil je meer informatie over de werkconferentie of de workshops? Neem dan contact op met Marjo Lubach.