Noordelijke Meet & Matches arbeidsparticipatie krijgen online vervolg

In maart vinden in het Noorden twee online Meet & Matches arbeidsparticipatie plaats, bedoeld voor mensen met een registratie in het doelgroepenregister. De bijeenkomsten worden georganiseerd door Team Diversiteit & Inclusie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Samenwerking Rijk Noord (SRN).

De sessies worden voor het eerst online gehouden, nadat in maart vorig jaar in Zwolle de laatste fysieke Meet & Match plaatsvond. Ook tijdens de komende digitale varianten zal er bijzondere aandacht zijn voor een gestructureerde maar relatief informele setting waarin arbeidsparticipanten meer te weten kunnen komen over diverse organisaties in de noordelijke regio.

“Inzicht in functies”

“Het grote voordeel is dat de digitale Meet & Match locatieonafhankelijk kan worden gehouden”, vertelt Marcel Riebel van Team Diversiteit & Inclusie. “Gesprekken tussen werkgever en kandidaat zijn nog net zo ontspannen en toch heel concreet. De werkgever krijgt een goed beeld van de kandidaat die op zijn beurt inzicht krijgt van de functies waarvoor hij is uitgenodigd. Dit leidt tot mooie, laagdrempelige matches.“

Ter Apel, Groningen en Assen

Deelnemers aan de sessie op maandag 25 maart maken contact met vertegenwoordigers van het kantoor van de Immigratie- en Naturalisatiedienst in Ter Apel. Op dinsdag 30 maart staat de regio Groningen-Assen centraal waarbij in elk geval Agentschap Telecom, Dienst Uitvoering Onderwijs, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Dienst ICT Uitvoering en Instituut Mijnbouwschade Groningen zijn vertegenwoordigd.

Kennisplatform

Voor de samenwerkende (rijks)diensten in het Noorden is en blijft arbeidsparticipatie een actueel onderwerp. Vanuit het SRN-platform rond dit thema, waarin HRM-verantwoordelijken van meer dan twintig organisaties participeren, worden gezamenlijke activiteiten georganiseerd om in de regio de instroom van mensen uit het doelgroepenregister te vergroten.

Meer weten?

Het programma en de deelnemende organisaties van de bijeenkomsten in maart worden binnenkort bekend gemaakt via de SRN-bedrijfspagina op LinkedIn. Vanaf dat moment kunnen geïnteresseerden zich ook aanmelden. Wil je nu al meer weten over de Meet & Matches of over de inspanningen van SRN op het gebied van arbeidsparticipatie? Neem dan contact op met Tanja de Haan