Noordelijke klankbordgroep van managers lanceert Kijkje in de Keuken

Vorige week is in het Noorden de pilot Kijkje in de Keuken van start gegaan, waarbij rijksmedewerkers meer te weten komen over het werken voor rijksdiensten in de regio. Het initiatief is gelanceerd door de noordelijke klankbordgroep van managers die inzet op duurzame inzetbaarheid van administratief medewerkers en wordt gefaciliteerd door Samenwerking Rijk Noord (SRN).

Tijdens de eerste online bijeenkomst konden tien geïnteresseerde medewerkers kennismaken met de werkzaamheden bij het Klant Contact Center (KCC) van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De deelnemers waren afkomstig van vijf andere rijksorganisaties: Belastingdienst, Doc-Direkt, Agentschap Telecom, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Dienst Justitiële Inrichtingen.

Loopbaanmogelijkheden

Bijzonder aan de sessie was dat de werkzaamheden werden toegelicht door de medewerkers van DUO en het KCC zelf. Na de presentaties, waaronder een animatie, diverse vlogs en een algemene toelichting op de verantwoordelijkheden van DUO, konden de deelnemers vragen stellen en kregen zij de uitnodiging om op een later moment nog eens door te spreken over individuele loopbaan- en ontwikkelmogelijkheden.

Onder de aandacht

Binnen de klankbordgroep was het Anette Trinks (manager bij DUO) die zich meteen enthousiast had gemeld om op een toegankelijke manier het werken bij het KCC bij rijkscollega’s onder de aandacht te brengen. Ook de loopbaanadviseurs die participeren in de Mobiliteitstafel Rijk Noord zijn betrokken bij dit initiatief.

Laagdrempeligheid

De eerste editie van Kijkje in de Keuken is opgezet met een beperkt aantal deelnemers vanuit de overtuiging dat het aanjagen van mobiliteit in kleine groepen goed rendeert. Bovendien sluit de kleinschaligheid aan bij een ander uitgangspunt van de pilot: medewerkers in een veilige en laagdrempelige setting na laten denken over hun persoonlijke ontwikkeling en samen bezien of er een match kan worden gemaakt.

Handelingsperspectief van medewerkers

Met het organiseren van dit initiatief levert SRN een bijdrage het handelingsperspectief van medewerkers. Inzet hierbij is om het inzicht van noorderlingen in hun eigen kansen en mogelijkheden te vergroten en de regionale mobiliteit te stimuleren.

Meer weten?

In de nabije toekomst hoopt de klankbordgroep managers meer van dit soort ontmoetingen te organiseren, waaronder ook voor leidinggevenden. Wil je meer weten over dit initiatief of ben je benieuwd naar de uitkomsten van het Kijkje in de Keuken bij het KCC? Neem dan contact op met Marjo Lubach.