Noordelijke editie werkconferentie Uitvoering onder Vuur inspireert zeventig deelnemers

Op dinsdag 18 mei namen zeventig noordelijke rijksmedewerkers in een uitvoerende functie deel aan de online werkconferentie Uitvoering onder Vuur. De conferentie vormde een initiatief van de Groepsondernemingsraad Rijk (GOR Rijk), in samenwerking met de regionale medezeggenschap en Samenwerking Rijk Noord (SRN).

Vanuit de studio van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werden de deelnemers, werkzaam bij in totaal zeventien rijksdiensten, geïnspireerd om met hun persoonlijke ontwikkeling en loopbaan aan de slag te gaan. Tijdens de plenaire webinar van Patrick van Beukering kwamen aansprekende voorbeelden voorbij van hoe het werk van vrijwel iedereen gaat veranderen door toedoen van digitalisering en robotisering. Tevens gaf hij tips om wendbaar en flexibel te worden.

Workshops

In kleinere workshops en speeddates - gegeven door trainers van de vier Shared Service Organisaties (SSO’s) van het Rijk (Rijkswaterstaat, Belastingdienst, Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) en Shared Service Center van de Dienst Justitiële Inrichtingen) - konden medewerkers vervolgens aan de slag met persoonlijke vragen op het gebied van loopbaanontwikkeling. Het was voor het eerst dat vertegenwoordigers van deze SSO’s zich op deze manier gezamenlijk in het Noorden manifesteerden.

Noordelijke mobiliteitsbank

Imre Morsink (product-owner bij UBR) en Tanja de Haan (projectleider bij SRN) verzorgden een workshop over de Mobiliteitsbank met specifieke aandacht voor de noordelijke landingspagina. Later tijdens de conferentie, onder leiding van dagvoorzitter Anouschka Laheij, vond een ludieke verloting plaats waarbij vijf gelukkige deelnemers een talentenscan wonnen.

Regionale benadering

De editie voor Noord-Nederland was een vervolg op een eerdere landelijke bijeenkomst. Op basis van de enthousiaste reacties rond de online sessie op 18 mei is de GOR Rijk voornemens deze bijeenkomst in andere regio’s te herhalen. Uit de input die deelnemers in voorbereidende workshops hadden gegeven, blijkt dat de regionale benadering aansluit bij de behoefte van medewerkers.

Bevorderen van mobiliteit

Ook met deze succesvolle conferentie achter de rug zal SRN zich blijven inzetten voor het bevorderen van regionale mobiliteit en het vergroten van het handelingsperspectief van medewerkers. Voorbeelden van laagdrempelige activiteiten zijn de pilot Kijkje in de Keuken van de noordelijke klankbordgroep van managers en de Meet & Greet voor administratief medewerkers tijdens de Week van de Loopbaan die SRN op 16 september samen met Deltaflex organiseert.

Meer weten?

Heb je vragen over Uitvoering onder Vuur of ben je benieuwd naar andere activiteiten van SRN op het gebied van loopbaanontwikkeling in het Noorden? Neem dan contact op met Marjo Lubach.