Noord-Nederland kan terugkijken op een geslaagde Week van de Uitwisseling

Vorige week vond in het Noorden de Week van de Uitwisseling plaats. Tijdens het evenement, georganiseerd door Noorderlink en Werken in Friesland, openden rijksdiensten en bedrijven hun deuren voor medewerkers in de regio.

In totaal namen 113 rijksmedewerkers een kijkje bij een andere organisatie, 141 noorderlingen hadden zich aangemeld om een kijkje te nemen bij een rijksdienst. Aan het evenement deden nog nooit zoveel rijkswerkgevers mee: negen stuks. Samenwerking Rijk Noord (SRN) heeft hierin een belangrijke verbindende rol gespeeld.

Eerste keer

Drie rijksorganisaties namen voor de eerste keer actief deel aan de Week van de Uitwisseling: Doc-direkt, Dienst ICT Uitvoering en Dienst Terugkeer en Vertrek. De andere participerende partijen vanuit de Rijksoverheid waren: Rijkswaterstaat, Justitiƫle ICT Organisatie, RDW, Dienst Uitvoering Onderwijs, Centraal Justitieel Incassobureau en het Shared Service Center van de Dienst Justitiƫle Inrichtingen (SSC DJI).

Corona

Vorig jaar werd vanwege coronamaatregelen besloten het evenement te annuleren. Gelet op dezelfde reden werd dit jaar volop ingezet op online activiteiten. De organiserende partijen hopen in 2022 weer fysieke ontmoetingen te faciliteren. Diverse (andere) rijksorganisaties hebben al aangegeven dan ook graag weer deel te nemen.

Rijksoverheid als aantrekkelijke werkgever

Met het aanjagen van rijksdeelname aan de Week van de Uitwisseling pleit SRN voor het continu uitdragen van de Rijksoverheid als aantrekkelijke werkgever, een van de randvoorwaarden bij noordelijke samenwerking. Op langere termijn draagt de deelname aan dergelijke evenementen bovendien bij aan het vergroten van het handelingsperspectief van medewerkers in het Noorden.

Meer weten?

Heb je vragen over de deelname vanuit de Rijksoverheid aan dit evenement? Of ben je benieuwd naar andere SRN-initiatieven die het handelingsperspectief van noordelijke (rijks)medewerkers vergroten? Neem dan contact op met Marjo Lubach.