Noordelijk vervolgonderzoek naar aantrekkelijk werkgeverschap: de uitkomsten

In opdracht van Samenwerking Rijk Noord (SRN) heeft de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) nieuw onderzoek gedaan naar aantrekkelijk werkgeverschap, inzoomend op de perceptie van werken voor de Rijksoverheid in het Noorden. De uitkomsten zijn deze maand opgeleverd en in een compacte oplegger samengevat.

Uit het onderzoek, waaraan zo’n honderd noordelijke rijksmedewerkers deelnamen, blijkt onder meer dat medewerkers van het Rijk een sterke focus ervaren op taakgerichtheid en flexibiliteit. Voor aspecten als begeleiding en mentorschap, beloning en het imago van de organisatie is in hun beleving minder aandacht.

Jonge werkzoekenden

De perceptie van huidige rijksmedewerkers wijkt hiermee af van de blik en werkvoorkeuren van jonge werkzoekenden. Deze groep heeft behoefte aan onder meer ontwikkelingsmogelijkheden, taakvariatie en sociale interactie, zo is gebleken uit een onderzoek in 2020 dat eveneens door de RUG en in opdracht van SRN werd uitgevoerd.

Binden en boeien

De uitkomsten van deze onderzoeken voorzien in de behoefte van noordelijke rijksorganisaties om beter te weten hoe ze jong talent kunnen binden en boeien. In het Noorden van Nederland hebben rijksdiensten relatief veel toegang tot jong talent dat wordt opgeleid met de nieuwste kennis, technieken en vaardigheden. Deze studenten lijken echter na hun studie vanwege carrièrekansen regelmatig het Noorden te verlaten en te migreren naar de Randstad.

Noordelijke arbeidsmarkt

Als opdrachtgever van beide onderzoeken levert SRN een actieve bijdrage aan een gezonde arbeidsmarkt in het Noorden. SRN faciliteert rijksdiensten in hun samenwerking op personele capaciteit en legt verbinding met andere partijen in de regio. Met de onderzoeken wordt geïnvesteerd in het genereren van data en kennisdeling, een van de randvoorwaarden bij de noordelijke samenwerking.

Wervingsvraagstukken

De opgedane kennis wordt binnen het netwerk van SRN gedeeld en benut ten behoeve van actuele wervingsvraagstukken in het Noorden. Daarnaast wordt bezien of de uitkomsten kunnen dienen als input bij de ontwikkeling van rijksbreed startersbeleid, met name ten aanzien van regionale uitdagingen.

Meer weten?

Benieuwd naar alle onderzoeksresultaten? Download dan de volledige rapportage en de onderliggende master thesis. Heb je een vraag over de samenwerking in het Noorden die SRN faciliteert op het gebied van data en kennisdeling? Neem dan contact op met Meike Barnhard.