Recordaantal noordelijke rijksdiensten neemt deel aan de Week van de Loopbaan

Van 13 tot en met 17 september vinden in Noord-Nederland diverse bijeenkomsten en initiatieven plaats in het kader van de Week van de Loopbaan. Deze veelal online activiteiten worden georganiseerd door Noorderlink, Werken in Friesland en Samenwerking Rijk Noord (SRN).

In aanloop naar het evenement is door SRN actief ingezet op participatie vanuit de Rijksoverheid. Het evenement biedt deelnemende rijksorganisaties de mogelijkheid de eigen werkzaamheden en loopbaankansen toe te lichten. Tegelijkertijd draagt de gezamenlijke deelname bij aan het uitdragen van het Rijk als één aantrekkelijke werkgever in de regio.

Noordelijke arbeidsmarkt

Daarnaast faciliteert SRN met haar inzet rond de Week van de Loopbaan de samenwerking van rijksdiensten met andere overheden en netwerkorganisaties in Noord-Nederland. Door partijen in de regio met elkaar in verbinding te brengen wordt pragmatisch betekenis gegeven aan de missie van SRN: gezamenlijk werken aan een gezonde noordelijke arbeidsmarkt.

Deelnemende rijksdiensten

In totaal doen aan de Week van de Loopbaan meer dan tien rijksdiensten mee, een recordaantal. De participerende organisaties zijn onder meer: Centraal Justitieel Incassobureau, Dienst Justitiële Inrichtingen, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Dienst Uitvoering Onderwijs, Openbaar Ministerie, Immigratie- en Naturalisatiedienst, Belastingdienst, Raad voor de Kinderbescherming, Doc-Direkt en RDW.

Activiteiten

De Week van de Loopbaan staat bol van activiteiten die gericht zijn op talentontwikkeling, loopbaanoriëntatie en netwerken. Voorbeelden zijn de workshop ‘Droombaan-bingo’, een masterclass pitchen, diverse speeddates met loopbaanadviseurs en Het Talentperron, een nieuw initiatief van Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen en gemeente Groningen. Tevens organiseren SRN en Deltaflex/Mobiliteitscentrum J&V een Meet & Greet voor medewerkers in een administratieve functie.

Persoonlijke ontwikkeling

Het evenement helpt noordelijke (rijks)medewerkers werk te maken van hun persoonlijke ontwikkeling. De activiteiten en bijeenkomsten draaien om het aanreiken van concrete handvatten waarmee mensen in hun dagelijkse praktijk aan de slag kunnen. Daarmee dragen ze bij aan het vergroten van het handelingsperspectief van medewerkers in de regio, een van de focusthema’s van SRN.

Meer weten?

Op de website van Noorderlink staat het complete programma van de Week van de Loopbaan met informatie over alle initiatieven. Ook kunnen geïnteresseerde medewerkers zich hier opgeven voor een of meerdere activiteiten. Ben je benieuwd naar de inspanningen van SRN met betrekking tot rijksdeelname aan het evenement? Neem dan contact op Marjo Lubach of Renée Schmidt.