Gevarieerd noordelijk programma tijdens de Week van de Diversiteit

In de week van 4 tot en met 8 oktober vindt de Week van de Diversiteit plaats. De veelal online activiteiten in Noord-Nederland worden georganiseerd door Noorderlink en Samenwerking Rijk Noord (SRN).

Tijdens de Week van de Diversiteit komen allerlei onderwerpen aan bod: onder meer de Banenafspraak, inclusie in de brede zin van het woord en het Charter Diversiteit. Ook zullen er verschillende ervaringsverhalen worden gedeeld. De activiteiten tijdens het evenement worden verzorgd voor diverse doelgroepen, waaronder managers, HR-professionals en geïnteresseerde medewerkers. “We hebben een gevarieerd programma samengesteld waarin veel aspecten van het thema langskomen”, aldus Tanja de Haan van SRN.

Partners in de regio

Allerlei partners in de regio, waaronder het COC en Meldpunt Discriminatie zullen diverse online events verzorgen. Daarnaast geven noordelijke rijksdiensten een inkijkje in hun ervaring met het thema diversiteit. Vragen die hierbij centraal staan zijn ‘Wat doen we aan diversiteit?’ en ‘Wat kan er nog beter?’.

Participerende rijksdiensten

Conform het strategisch personeelsbeleid Rijk zijn diversiteit en inclusie voor de Rijksoverheid belangrijke speerpunten. Niet voor niets heeft SRN dan ook geïnvesteerd in actieve participatie van noordelijke rijksorganisaties. De rijksdiensten die (in elk geval) zullen participeren zijn: Dienst Terugkeer en Vertrek,  Openbaar Ministerie, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en Deltaflex/Mobiliteitscentrum JenV.

"Kijk naar mogelijkheden"

Noorderlink, partner van SRN in de organisatie van de noordelijke activiteiten tijdens het event, is eveneens actief bezig met diversiteit en inclusie. Ciska Vreede, doorontwikkelaar bij Noorderlink hierover: “Ook vanuit Noorderlink wordt divers en inclusief werkgeverschap van harte onderschreven. Label niet, neem het talent als uitgangspunt en kijk naar mogelijkheden. Behandel een ander zoals je zelf behandeld wil worden.”

Handelingsperspectief van medewerkers

Doel van het evenement is primair om meerdere doelgroepen te bereiken en hun kijk op het centrale thema te verbreden en te verrijken. Op de langere termijn hoopt SRN dat de inspanningen op het gebied van diversiteit bijdragen aan zowel aantrekkelijk werkgeverschap als het handelingsperspectief van medewerkers in de regio.

Meer weten?

Op de website van Noorderlink volgt binnenkort meer informatie over het programma tijdens de Week van de Diversiteit. Wil je nu al meer weten over het evenement? Neem dan contact op met Tanja de Haan.