Het Noorden kan terugkijken op een geslaagde Week van de Diversiteit

Als organisatoren van de regionale activiteiten tijdens de Week van de Diversiteit (4 tot en met 8 oktober) kijken Noorderlink en Samenwerking Rijk Noord (SRN) terug op een geslaagd evenement. In totaal waren er zo'n driehonderd aanmeldingen voor ongeveer dertig sessies.

De activiteiten in de regio vormden samen een gevarieerd programma, verzorgd door een evenzo bonte verzameling aan partijen. De workshops, seminars en presentaties werden gerealiseerd met medewerking vanuit onder meer het COC, Discriminatie Meldpunt Groningen, Onbeperkte Denkers en Rijksuniversiteit Groningen. Ook de gemeente Groningen heeft haar bijdrage geleverd.

Bijdragen door rijksorganisaties

Daarnaast deden vertegenwoordigers van noordelijke rijksorganisaties mee aan de Week van de Diversiteit. Zo waren er bijdragen door de Dienst Terugkeer en Vertrek, Rijkswaterstaat, Rechtbank Noord-Nederland, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en Deltaflex/Mobiliteitscentrum JenV.

Bereiken van doelgroepen

De inspanningen van zoveel partijen is een van de succesfactoren gebleken voor het behalen van het doel van het evenement: het bereiken van meerdere doelgroepen en organisaties en het verbreden en verrijken van hun kijk op diversiteit en inclusie. Mede door de interacties zijn er nieuwe gezamenlijke initiatieven ontstaan.

Aantrekkelijk werkgeverschap

Het thema diversiteit en inclusie is een belangrijk onderdeel van het aantrekkelijk werkgeverschap dat de Rijksoverheid conform het Strategisch Personeelsplan Rijk 2025 voorstaat. Niet voor niets heeft SRN tijdens de voorbereidingen op de Week van de Diversiteit actief ingezet op deelname door noordelijke rijksdiensten.

Meer weten?

Alle betrokken partijen evalueren op een later moment welke verbeteringen mogelijk zijn en hoe de organisatie van (noordelijke initiatieven tijdens) de Week van de Diversiteit 2022 eruit gaat zien. Wil je meer weten van de inspanningen van SRN op de onderwerpen diversiteit, inclusie en arbeidsparticipatie? Neem dan contact op met Tanja de Haan.