Noordelijke pioniers gezocht voor proeftuin rond nieuwe manier van werken en leren!

Voor een vernieuwende manier van werken en loopbaanontwikkeling is Samenwerking Rijk Noord (SRN) op zoek naar teams in het Noorden die willen meedoen aan de proeftuin ‘Klaar voor de toekomst’. Op woensdag 15 december wordt voor geïnteresseerde managers en medewerkers een digitale informatiesessie georganiseerd.

Voor dit unieke traject heeft SRN subsidie ontvangen van het A+O Fonds Rijk. SRN is samen met Workboost facilitator van de proeftuin. Het initiatief biedt een antwoord op de uitdaging voor medewerkers en hun leidinggevende om – in een tijd van hybride werken - op een toekomstbestendige manier efficiënt, prettig en veilig met elkaar (samen) te werken.

Wat is het precies?

De proeftuin stoelt op een nieuwe visie op leren ontwikkelen waarbij in kleine stapjes gedurende een langere tijd medewerkers worden gestimuleerd actief met hun werk en loopbaan aan de slag te blijven. Met hulp van de nieuwste technologie worden vaak complexe (loopbaan)vraagstukken in behapbare brokjes gehakt. Doel is om op deze vernieuwende manier het handelingsperspectief van medewerkers te vergroten.

Aansprekende tools

Voor de proeftuin zijn pionierende managers en medewerkers nodig die in hun team met bewezen tools iets nieuws willen uitproberen. Deelnemers worden begeleid middels aansprekende startgesprekken, masterclasses en een actie-leertraject (inclusief gebruik van de Workboost-app). Daarnaast kunnen de teamleden in deze periode voor persoonlijke coaching en advies gebruikmaken van een hulploket.

Startdatum

De proeftuin, gefinancierd door het A+O Fonds Rijk, zal in de eerste helft van 2022 starten. Omdat de opzet zowel digitale als fysieke ontmoetingen behelst, zal de precieze startdatum afhangen van (de afschaling) van coronamaatregelen. Tot die tijd kunnen teams bij de Rijksoverheid dus al hun interesse kenbaar maken. Meer informatie vind je in deze factsheet.

Geef je op!

Op woensdag 15 december vindt van 10.00 tot 11.30 uur een interactieve digitale kennismakingssessie plaats voor teams die interesse hebben om te participeren in de proeftuin. Daarin maken de deelnemers op een aansprekende manier kennis met de opzet en de achterliggende visie op het ontwikkelen van handelingsperspectief. Er is voldoende ruimte voor het stellen van vragen. Ben jij geïnteresseerd in deelname op 3 december? Neem contact op met Renée Schmidt.