Rijksuniversiteit Groningen doet noordelijk onderzoek onder ICT’ers rond thuiswerken

In opdracht van Samenwerking Rijk Noord (SRN) doet de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) dit voorjaar onderzoek naar thuiswerken. De primaire doelgroep van het onderzoek wordt gevormd door noordelijke ICT’ers binnen én buiten de Rijksoverheid.

Het onderzoek is bedoeld om inzicht te verkrijgen en handvatten te bieden teneinde thuiswerken in de nabije toekomst succesvol te blijven organiseren. In brede zin moeten de uitkomsten van het onderzoek voorzien in de behoefte van noordelijke rijksorganisaties om beter te weten hoe ze ICT-talent kunnen binden en boeien.

Vragenlijst

Kirsten Gringhuis en Laurens Nijp, masterstudenten Organisatiepsychologie, voeren namens de RUG het noordelijk onderzoek naar thuiswerken uit. “Begin april zetten wij een korte vragenlijst uit onder de doelgroep”, vertelt Kirsten. “We hopen dat veel ICT’ers bereid zijn om mee te doen. Voor een representatief onderzoek is een deelname door 250 respondenten nodig.”

Werkhouding en prestaties

“Ons onderzoek richt zich op persoonlijkheidsfactoren en werkkenmerken in relatie tot thuiswerken”, aldus Laurens. “Al langer is de meer algemene impact bekend van iemands persoonlijkheid op zijn werkhouding en prestaties. Wat het effect is op het gebied van thuiswerken is nog onbekend. Met dit onderzoek hopen we daar meer licht op te kunnen laten schijnen.”

Uiteenlopende beelden

De vragenlijst bij het onderzoek zoomt in op persoonlijkheidsfactoren van ICT’ers (wat past bij jou als persoon?) en werkkenmerken (wat past bij jouw werk?). Laurens: “Vaak bestaat er van medewerkers in één vakgebied een bepaald stereotiep beeld, maar uiteraard bestaan er ook binnen zo’n groep uiteenlopende beelden. Die willen we zo goed mogelijk boven water krijgen.”

Krapte op de arbeidsmarkt

Uit recente data van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat de ICT-sector in Nederland al lange tijd kampt met grote krapte op de arbeidsmarkt. Ook de rijksdiensten in het Noorden staan voor de uitdaging om, naast het werven van nieuw talent, hun waardevolle ICT-medewerkers te behouden. Gelet hierop is het belangrijk om op de wensen en behoeften van deze medewerkers te kunnen (blijven) inspelen.

Meer weten?

In april wordt de vragenlijst onder de beoogde doelgroep verspreid via diverse kanalen, waaronder de SRN-bedrijfspagina op LinkedIn. Voor meer informatie over het onderzoek kan je terecht bij Kirsten Gringhuis en Laurens Nijp. Ben je benieuwd naar de samenwerking tussen SRN en de RUG en eerdere onderzoeken? Neem dan contact op met Marjo Lubach.