Overige activiteiten

Behalve activiteiten binnen de pijlers Rijk & Onderwijs en Rijk als werkgever pleegt SRN inspanningen op een aantal andere terreinen. In de opsomming hieronder staan de voornaamste activiteiten benoemd.

Activiteiten

  • Ontwikkelen van een leer- en ontwikkelnetwerk voor bestuurders
  • Verkennen van een kennisnetwerk voor managers bij het Rijk
  • Aansluiten van het Rijk bij noordelijke voorlichtingssessies over 5G
  • Bijdragen aan landelijke ontwikkelingen rond versterking publieke dienstverlening

Meer weten?

Neem hier contact op met een teamlid van SRN of stuur een mail naar onze postbus.