Rijk & Onderwijs

We willen een duurzame verbinding realiseren tussen noordelijke rijksdiensten en onderwijsinstellingen. Daarmee wordt talent voor de regio behouden, de aansluiting tussen onderwijs en werk verbeterd en dragen we bij aan de van het onderwijscurriculum. Ook beslaat deze pijler het regionaal toepassen van landelijk startersbeleid.

Doelen

  • Behoud van talent voor de regio
  • Bijdragen aan de aansluiting van onderwijs & werk
  • Ontwikkelen van onderwijscurriculum

Activiteiten

  • Ontwikkelen van leerateliers Rijksoverheid (o.m. ICT Ateliers)
  • Ontwikkelen van leerroutes informatiecentrum (klantenservice)
  • Uitwisselen van kennis rond bedrijfsvoeringsthema's en techniek
  • Uitvoeren van onderzoek naar stagebeleid
  • Uitvoeren onderzoek (i.s.m. Rijksuniversiteit Groningen) naar digitaal werken door ICT'ers
  • Bijdragen aan landelijk programma ontwikkeling startersbeleid Rijk
  • Doorontwikkelen van pilot Defensity College (werkstudenten bij het Rijk)

Meer weten?

Neem hier contact op met een teamlid van SRN of stuur een mail naar onze postbus.