Rijk als werkgever

We werken samen aan de opgave om in de regio kwalitatief sterke en betrokken medewerkers aan te trekken en te behouden, met het oog op het borgen van de kwaliteit van de dienstverlening.aan de burger. Het investeren in het vakmanschap van de huidige 18.000 rijksmedewerkers in de regio valt ook onder deze pijler.

Doelen

 • Aantrekken van talent op de externe arbeidsmarkt als één werkgever Rijk
 • Behouden, binden, boeien en ontwikkelen van medewerkers
 • Uitdragen van het Rijk als inclusieve werkgever

Activiteiten

 • Organiseren en faciliteren van Tech Event Rijk Noord
 • Organiseren van RijksRally's voor ICT'ers bij het Rijk
 • Faciliteren van gezamenlijke professionaliseringstraining voor ICT'ers
 • Faciliteren van rijksdeelname aan Noordelijke Banenbeurs
 • Faciliteren van juridische doelgroepcampagne waaronder juridisch kennisevent, koffiedates en social media
 • Ontwikkelen van juridisch netwerk
 • Mede-organiseren Week van de Uitwisseling
 • Mede-organiseren Week van de Loopbaan
 • Mede-organiseren Week van de Diversiteit
 • Faciliteren Meet & Match arbeidsparticipatie
 • Realiseren onderzoek naar haalbaarheid Matchingsloket Noord-Nederland
 • Faciliteren pilot rond het delen van cv's tussen rijksdiensten in de regio
 • Faciliteren proeftuin 'Klaar voor de toekomst' voor teams bij het Rijk

Meer weten?

Neem hier contact op met een teamlid van SRN of stuur een mail naar onze postbus.