Actief betrekken van (midden)management in de regio

Publiek leiderschap is een van de zeven focuspunten in het Strategisch personeelsbeleid Rijk. Managers staan voor de uitdaging om “een wederkerige arbeidsrelatie met medewerkers” te ontwikkelen met “een gedeelde verantwoordelijkheid om hen te ondersteunen in hun loopbaanoriëntatie.”

Waar mogelijk ondersteunt SRN leidinggevenden (en hun adviseurs) in de noordelijke regio om deze opdracht waar te maken, onder meer door themabijeenkomsten en kennissessies.

Onderwerpen

  • Kennis- en netwerkplatform voor leidinggevenden dat zich richt op vraagstukken rondom personele capaciteit en mobiliteit
  • Informatie en communicatie richting (midden)managers in hun rol als partner in noordelijke samenwerking

Meer weten?

Neem hier contact op met een teamlid van SRN of stuur een mail naar onze postbus.