Genereren objectieve data en delen van kennis

Datagedreven werken wordt voor iedereen een steeds belangrijker item. In de noordelijke regio beschikken rijksdiensten en andere partners over enorm veel kennis ten aanzien van (ontwikkelingen die zien op) personele capaciteit.

Door verbinding te leggen tussen partijen binnen en buiten het Rijk zorgt SRN ervoor dat deze kennis wordt gedeeld. Op basis hiervan kunnen gezamenlijk behoeftes in kaart worden gebracht en prioriteiten worden vastgesteld. Ook initieert SRN onderzoeken die helpen om inzichten te vergroten.

Onderwerpen

  • Functie Impact Analyse rond administratieve functies in de regio
  • Generatieonderzoek onder noordelijke rijksorganisaties (vervolg)
  • Onderzoek naar aantrekkelijkheid werkgeverschap Rijk (RUG)
  • Aansluiting bij landelijk netwerk Meerjarige personeelsplanning (BZK/DGOO)
  • Actualiseren interne arbeidsmarktanalyse
  • Organiseren van kennissessies
  • Delen van kennis binnen SRN-gremia: wervingscommunity, werkgroep SPP/AMA, HR-platform, ICT Tafel Rijk Noord, platform Arbeidsparticipatie

Meer weten?

Neem hier contact op met een teamlid van SRN of stuur een mail naar onze postbus.