De samenwerkingskalender

De komende periode organiseren SRN en partners in de regio de volgende bijeenkomsten:
Datum Bijeenkomst Onderwerp
7 mei ICT-tafel Rijk Noord (SRN) Online ICT-bijeenkomst
17 mei Wervingscommunity (SRN) Regionale werving en campagnes
18 mei Uitvoering onder Vuur (GOR & SRN) Werkconferentie voor medewerkers in uitvoerende functie
19 mei Klankbordgroep managers (SRN) Online bijeenkomst
20 mei HR-platform (SRN) Online bijeenkomst
27 mei Platform Perspectief Administratieve Functies (SRN) Samenwerking op personele capaciteit
27 mei Tech Event Rijk Noord (SRN) Cloud & Automation
31 mei Week van de Uitwisseling
(Werken in Friesland, Noorderlink, SRN)
Van 31 mei tot 4 juni
2 jun Platform HR Managers SRN Online bijeenkomst (nieuw)
10 jun RijksRally (SRN) Host: ODC-Noord
14 jun Dagelijks bestuur (SRN) Voortgang resultaten
24 aug Platform arbeidsparticipatie (SRN) Online bijeenkomst