De samenwerkingskalender

De komende periode organiseren SRN en partners in de regio de volgende bijeenkomsten:
Datum Bijeenkomst Onderwerp
4 okt Week van de Diversiteit (Noorderlink, SRN) Van 4 tot en met 8 oktober:
Activiteiten rond diversiteit
11 okt Wervingscommunity (SRN) Delen van cv's en juridische doelgroepcampagne
26 okt Dagelijks bestuur (SRN) Voortgang resultaten
17 nov Klankbordgroep managers rond
perspectief administratieve functies (SRN)
Uitwisseling medewerkers en managers
23 nov Platform arbeidsparticipatie (SRN) Online bijeenkomst
25 nov Platform perspectief administratieve functies (SRN) Deelname en organisatie regionale events