SRN faciliteert recorddeelname van negentien rijksdiensten aan Noordelijke Banenbeurs

Aan de Noordelijke Banenbeurs (op 15 en 16 juni) doet dit jaar een recordaantal van negentien rijksdiensten mee. Daarmee vormen de deelnemende organisaties tezamen het grootste rijkswerkgeversplein op een dergelijke beurs ooit.

Onder het motto Samen sterk, slim en aanstekelijk stimuleert en faciliteert Samenwerking Rijk Noord (SRN) ook dit jaar de rijksdeelname aan het evenement, dat te boek staat als hét carrière event van de regio. Het primaire doel van deze gezamenlijke presentatie is het vergroten van de zichtbaarheid van het Rijk als één aantrekkelijk werkgever in het Noorden.

Ontmoeten van kandidaten

Het rijksoverheidsplein, dat in totaal zo’n 120 vierkante meter zal beslaan, vormt een geheel waar bezoekers van de beurs letterlijk niet omheen kunnen. Het geeft de kans aan vertegenwoordigers van de deelnemende rijksdiensten om potentiële kandidaten te ontmoeten en desgewenst laagdrempelig door te verwijzen naar collega-organisaties.

Arbeidsmarkt

Aan de vorige editie in 2020 deden zestien rijksdiensten mee, indertijd al een record. Na twee jaar ‘radiostilte’, onder meer door toedoen van coronamaatregelen, is de belangstelling voor deelname vanuit het Rijk dus toegenomen. De behoefte aan (fysieke) ontmoeting met kandidaten blijft, zeker ook tegen het licht van een toenemende krapte op de arbeidsmarkt, onverminderd groot.

Betrokken rijksdiensten

De rijksdiensten die deelnemen aan de Noordelijke Banenbeurs 2022 zijn: Dienst Uitvoering Onderwijs, Centraal Justitieel Incassobureau, RDW, Doc-Direkt, Dienst Justitiële Inrichtingen, IDR-Noord (I-Dienstverlening Rijk Noord), Agentschap Telecom, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Immigratie- en Naturalisatiedienst, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Rechtbank Noord-Nederland, Nationaal Coördinator Groningen, Openbaar Ministerie, Instituut Mijnbouwschade Groningen, Justitiële ICT Organisatie, Belastingdienst, Rijksvastgoedbedrijf, Auditdienst Rijk Groningen en de Raad voor de Kinderbescherming.

Juridische doelgroep

Extra bijzonder aan de rijksdeelname dit jaar is het accent dat acht noordelijke rijksdiensten leggen op hun zoektocht naar talent in het juridisch domein. Gezamenlijk geven zij in 2022 invulling aan een juridische doelgroepcampagne die, naast deelname aan de Noordelijke Banenbeurs, onder meer een juridisch kennisevent en diverse acties op social media behelst.

Meer weten?

Heb jij vragen over de gezamenlijke rijksdeelname aan de Noordelijke Banenbeurs? Of wil je meer weten over de juridische doelgroepcampagne van acht noordelijke rijksdiensten? Neem dan contact op met Bea van Zoomeren.