Week van de Loopbaan kent uniek gezamenlijk aanbod van twaalf noordelijke rijksdiensten

Van 12 tot en met 16 september vinden in Noord-Nederland tientallen activiteiten plaats in het kader van de Week van de Loopbaan. Deze activiteiten worden georganiseerd door Noorderlink, Werken in Friesland en Samenwerking Rijk Noord (SRN).

Noorderlingen die werken voor een organisatie die is aangesloten bij een van deze drie netwerken, kunnen tijdens de Week van de Loopbaan meedoen aan workshops, lezingen en inspiratiesessies. Het event is bedoeld om loopbaanontwikkeling te bevorderen en om op dit vlak in beweging te komen. Het programma van het event staat – inclusief aanmeldopties – inmiddels online.

Gezamenlijk aanbod vanuit het Rijk

Bijzonder aan de editie van 2022 is dat een recordaantal van twaalf noordelijke rijksdiensten een gezamenlijk aanbod hebben gerealiseerd. De door SRN gefaciliteerde deelname biedt rijksorganisaties de mogelijkheid de eigen werkzaamheden en loopbaankansen toe te lichten. Daarnaast draagt de gezamenlijke deelname bij aan het uitdragen van het Rijk als één aantrekkelijke werkgever in de regio.

Noordelijke regio

Het gezamenlijke aanbod van rijksdiensten sluit goed aan bij het streven om onder het motto Samen sterk, slim en aanstekelijk bij te dragen aan een gezonde noordelijke regio. De samenwerking met Noorderlink en Werken in Friesland is ook een voorbeeld van hoe SRN de verbinding van het Rijk met andere (netwerk)organisaties in het Noorden faciliteert, waarbij bovendien wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling en de kwaliteit van medewerkers in de regio.

Deelnemende rijksdiensten

De rijksorganisaties die in het Noorden het gezamenlijk aanbod hebben gerealiseerd, zijn: Belastingdienst, Rechtbank Noord-Nederland, Agentschap Telecom, Openbaar Ministerie, Dienst Uitvoering Onderwijs, RDW, Immigratie- en Naturalisatiedienst, Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Dienst ICT Uitvoering (DICTU) en Deltaflex/Mobiliteitscentrum J&V.

Tentoonstelling

De Week van de Loopbaan staat bol van activiteiten die gericht zijn op talentontwikkeling, netwerken en loopbaanoriëntatie. Een mooi voorbeeld hiervan is de tentoonstelling ‘Verschijn- en Verdwijnbanen’ die de hele week in het gebouw van RVO en DICTU in Assen te bezichtigen is. De tentoonstelling, die gaat over de impact van onder meer robotisering en automatisering op het werk van allerlei doelgroepen, is mede tot stand gekomen door A+O Fonds Rijk, A+O Fonds Gemeenten en Deltaflex.

Intersectoraal evenement

Een ander evenement dat in het oog springt, is ‘Jouw toekomst is nu’ op 13 september in het Abe Lenstra Station in Heerenveen. Deze intersectorale bijeenkomst over het uitoefenen van invloed op je eigen loopbaan is tot stand gekomen in een samenwerking tussen het Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties en A&O Fonds Gemeenten. Vertegenwoordigers van RDW, AT, CJIB, Belastingdienst en DJI zullen tijdens het onderdeel speeddates een toelichting geven op de eigen werkzaamheden.

Meer weten?

Op de website van Noorderlink staat het complete programma van de Week van de Loopbaan met informatie over alle initiatieven. Geïnteresseerden kunnen zich hier opgeven voor een of meerdere activiteiten. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Ben je benieuwd naar de inspanningen van SRN rond de rijksdeelname aan het evenement? Neem dan contact op Marjo Lubach.