Advocaten en Adviseurs Arbeidsrecht: juridisch partner voor goed werkgeverschap

Als manager wil je jouw rol als werkgever goed invullen. Wij adviseren je over elk arbeidsrechtelijk onderwerp en bieden een passende oplossing voor iedere vraag. Dat doen wij door te luisteren en rekening houdend met jouw belangen. We benaderen het onderwerp op een constructieve manier en pakken het samen met jou aan. Waar kan, zonder juridische stappen. En als het moet gaat één van onze juristen namens de werkgever samen met jou naar de kantonrechter.

UBR| Advocaten en Advsiseurs Arbeidsrecht

Advocaten en Adviseurs Arbeidsrecht

Ook UBR|AAA wordt geraakt door de maatregelen rond COVID-2019. Wij werken vanuit huis en ook de rechtbanken werken zoveel mogelijk op afstand. Desondanks zijn we goed in staat om jullie te adviseren over de gevolgen van (de maatregelen rond) het virus.

P-Direkt heeft een loket geopend voor leidinggevenden: managementvragencorona@minbzk.nl. UBR| AAA is daarnaast beschikbaar voor arbeidsjuridische vragen. De huisadviseurs zijn bekend met je organisatie en kunnen je daarom adviseren over specifieke situaties binnen jouw organisatie. Omdat dit virus en de gevolgen voor ons allemaal nieuw zijn, geeft het arbeidsrecht niet altijd een pasklaar antwoord op alle vragen. Om als Rijksoverheid in gelijke gevallen één lijn te trekken is een nauwe samenwerking met de beleidsafdelingen nodig. Wij houden contact met P-Direkt en DGOO, zodat we met elkaar de werkgevers kunnen voorzien van passend en eenduidig advies.