(Dis)functioneren, dossieropbouw en de D-grond

Het functioneren van medewerkers is als het goed is regelmatig onderwerp van gesprek. Meestal functioneert een medewerker zoals van hem verwacht mag worden, maar soms blijkt dat een medewerker niet naar behoren functioneert; inhoudelijk of bijvoorbeeld door zijn houding of gedrag. Dan is er de mogelijkheid om een functionerings/verbetertraject in te zetten. Om daar uiteindelijk ook de juiste conclusies uit te kunnen trekken is het belangrijk dit traject zorgvuldig te doorlopen.

Voor

HR-adviseurs en leidinggevenden binnen het Rijk.

Daarom deze training

Niet-functionerende medewerkers zijn er in iedere organisatie. Een goede begeleiding is essentieel om de medewerker weer op volle kracht terug te krijgen, te herplaatsen of uiteindelijk te ontslaan (D-grond). Zorgvuldige dossieropbouw en kennis van de eisen die aan functioneringstrajecten worden gesteld, zijn van groot belang om te kunnen beoordelen of de verbetering aan het eind van het traject is verwezenlijkt. Daarnaast is het van belang om te weten welke verplichtingen en mogelijkheden de werkgever heeft als, gedurende of aan het eind van het traject, blijkt dat er geen of slechts een gedeeltelijke verbetering in het functioneren is.

Hiermee kom je terug

Na afloop:

  • ben je op de hoogte van alle verplichtingen die werkgever en werknemer hebben in het kader van functioneringstrajecten.
  • ben je bekend met de wet- en regelgeving over functioneren.
  • weet je hoe zaken omtrent functioneren, ontslag en dossieropbouw binnen het Rijk geregeld zijn.
  • ken je alle stappen uit een functioneringstraject en kun je deze ook toepassen.
  • ken je de spelers die een rol hebben in het functioneringstraject.
  • weet je hoe je een goed dossier opbouwt.

Zo pakken we het aan

De training bestaat uit twee delen en geeft je, naast kennis van de nodige arbeidsjuridische wet- en regelgeving, vooral veel inzicht in (eigen) casuïstiek en jurisprudentie. Je bereidt je online voor op het LOC waar je ook een thuiswerkopdracht maakt. Aansluitend volgt een interactieve (online) training waarin we aan de slag gaan met casuïstiek en verdieping van jouw kennis van het ontslagrecht.

Duur

De training duurt twee dagdelen. Het eerste dagdeel bestaat uit zelfstudie op het LOC. Gevolgd door een interactieve (online) training van één dagdeel.

Informatie

De training (dis)functioneren, dossieropbouw en de D-grond wordt op verschillende data gegeven. Meer informatie over de data, het inschrijfformulier en de kosten vind je hier