Financiële gevolgen van een reorganisatie voor de medewerker

Een reorganisatie heeft veel gevolgen voor een organisatie en haar medewerkers. Voor de medewerker ontstaat er onzekerheid over zijn baan of inkomenspositie. Bij de medewerkers leven vragen als; wat gebeurt er als ik boventallig word verklaard, op welke financiële faciliteiten heb ik recht, welk effect heeft dit op mijn salaris. Juist in tijden van onzekerheid is het belangrijk dat medewerkers vragen kunnen stellen aan hun organisatie. Uiteraard moet de organisatie voldoende kennis in huis hebben om deze vragen te beantwoorden.

Voor

Leidinggevenden en HR-adviseurs binnen het Rijk.

Daarom deze opleiding

Tijdens de training leggen medewerkers van het Kennispunt Financiële Rechtpositie de financiële mogelijkheden uit van het Van Werk Naar Werk beleid en maken een koppeling naar de Werkloosheidswet en het pensioen. Dit stelt je in staat om je medewerkers op de juiste manier te informeren. Ook kan je gericht medewerkers doorverwijzen.

Hiermee kom je terug

Na afloop:

  • weet je hoeveel maanden iemand recht heeft op begeleiding binnen het VWNW-beleid.
  • weet je voor welke VWNW-faciliteiten iemand in aanmerking kan komen.
  • weet je wat de gevolgen zijn voor het pensioen.
  • weet je wat de WW- en BW-regeling inhoudt.
  • weet je wat de regels zijn voor de transitievergoeding.

Zo pakken we het aan

In de training wordt de lesstof aan de hand van casuÏstiek uitgelegd. Ook bestaat er de mogelijk om eigen casuÏstiek in te brengen. Met duidelijke voorbeelden leer je de stof direct toe te passen. 

Duur

De training duurt een dagdeel. Voorbereiding in eigen tijd 1 uur. 

Informatie

De training Financiële gevolgen van een reorganisatie wordt op verschillende data gegeven. Meer informatie over de data en het inschrijfformulier vind je hier