Fundamenten van het arbeidsrecht

Als HRM-adviseur of leidinggevende bij het Rijk kom je dagelijks situaties tegen waarin kennis van het arbeidsrecht zeer welkom of zelfs onmisbaar is. Wat doe je als een medewerker niet goed functioneert of arbeidsongeschikt wordt? Kun je een arbeidsovereenkomst zo maar wijzigen? Hoe te handelen bij een arbeidsconflict en wat staat er in de CAO Rijk? Kun je een strafmaatregel opleggen? Wanneer is het tijd om een ontslagtraject in te gaan en welke stappen neem je dan? Hoe zit het met de ketenbepaling? Heeft een reorganisatie personele gevolgen en wat houdt het VWNW-beleid in? Zo maar een aantal vragen waarmee een adviseur of leidinggevende op de werkvloer te maken kan krijgen.

Voor

Deze basistraining is bedoeld voor (beginnende) HRM-adviseurs en leidinggevenden bij het Rijk.

Daarom deze training

In deze basistraining leer je een aantal van de belangrijkste basisbegrippen van het arbeidsrecht en de toepassing daarvan binnen het Rijk. Door middel van het behandelen van casuïstiek leer je hoe je in de praktijk met arbeidsrechtelijke vraagstukken omgaat.

Hiermee kom je terug

Na afloop:

  • weet je hoe een arbeidsovereenkomst tot stand komt en hoe een wijziging daarvan in zijn werk gaat.
  • ben je bekend met de gezagsrelatie en het instructierecht binnen de arbeidsrelatie.
  • ken je de mogelijke ontslaggronden en de diverse routes naar ontslag.
  • weet je welke disciplinaire maatregelen er zijn en hoe het opleggen daarvan werkt.
  • heb je meer inzicht in de CAO Rijk.
  • ben je op de hoogte van de aanpak van geschillenbeslechting bij het Rijk.
  • weet je hoe het zit met de ketenbepaling en opvolgend werkgeverschap.
  • ben je bekend met het VWNW-beleid en de belangrijkste VWNW-voorzieningen.

Zo pakken we het aan

Na zelfstudie op het LOC volgt een interactieve (online) training. In deze training komt naast een deel kennisoverdracht veel casuïstiek op het gebied van arbeidsrecht aan bod. Ook kan casuïstiek uit de eigen praktijk worden ingebracht.

Duur

Eén dagdeel zelfstudie op de LOC voorafgaand aan de training en twee dagdelen interactieve (online) training.

Informatie

De training Fundamenten van het Arbeidsrecht wordt op verschillende data gegeven. Meer informatie over de data, het inschrijfformulier en de kosten vind je hier