Integer gedrag bij de Rijksoverheid

Je leest iedere dag in het nieuws wel iets over het onderwerp integriteit. Ook binnen de Rijksoverheid is integriteit een belangrijk onderwerp, zeker in het HR-domein. Hoe vult de leidinggevende zijn rol integer in naar de medewerkers? Gaan collega’s onderling integer met elkaar om? Hoe vervullen ambtenaren hun functie op een integere wijze? Wat betekent integriteit eigenlijk? Integer gedrag kan voor iedereen iets anders betekenen. Daarom heeft het Rijk voor alle ambtenaren duidelijke kaders gesteld voor integer gedrag.  

Voor

HR-adviseurs en leidinggevenden binnen het Rijk.

Daarom deze opleiding

De Rijksoverheid voert een integriteitsbeleid. Het omzetten van woorden in daden blijkt in de praktijk best lastig. Integriteit is een ingewikkeld onderwerp omdat het vaak draait om eigen normen en waarden van betrokkenen. Hoe pas je de gestelde kaders toe? Wat is goed en wat is fout? Hoe oordeelt de rechter over afwijkingen van de kaders door ambtenaren? Deze training helpt je op weg bij dit ingewikkelde onderwerp. We gaan met elkaar in gesprek over deze kwesties. Op die manier houd je het onderwerp levend binnen de organisatie.

Hiermee kom je terug

Na afloop:

  • weet je waarom de Rijksoverheid integriteit belangrijk vindt.
  • heb je geoefend met casuïstiek zodat je vertrouwd bent met de regelgeving omtrent integriteit. En je bent aan het denken gezet over kwesties die niet zo zwart wit zijn als ze lijken.
  • ben je ermee bekend welke kaders omtrent integriteit binnen het Rijk voorhanden zijn en hoe deze toegepast moeten worden.
  • heb je inzicht in de Ambtenarenwet - de basis voor het integriteitsbeleid van het Rijk - plus de Gedragscode Integriteit Rijk (GIR) en de bepalingen uit de CAO Rijk die het integriteitsbeleid raken.
  • weet je waartoe een integriteitsschending kan leiden.
  • ken je het verschil tussen verwijtbaar handelen en ernstig verwijtbaar handelen.
  • weet je hoe de (kanton-)rechter een integriteitsschending beoordeelt.
  • heb je stof tot nadenken gekregen waardoor je je meer bewust bent van integriteit.

Zo pakken we het aan

Tijdens de training maak je op een interactieve manier kennis met het thema integriteit en ga je het gesprek aan. Vóór de sessie denk je alvast na over een casus omtrent integriteit uit je eigen praktijk of uit de media. Deze casus kan dan tijdens de training worden ingebracht en besproken.

Duur

De training duurt een dagdeel.

Informatie

De training Integer gedrag bij de Rijksoverheid wordt op verschillende data gegeven. Meer informatie over de data, het inschrijfformulier en de kosten vind je hier