Workshop de staat van de Staat

De Staat der Nederlanden is als werkgever regelmatig procespartij in procedures bij kantonrechters en Gerechtshoven. De Staat is dan bijvoorbeeld verzoeker in een ontbindingsprocedure – de Staat verzoekt de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst, bijvoorbeeld vanwege verstoorde verhoudingen te ontbinden - of moet zich verweren als een werknemer de Staat gedagvaard heeft of bijvoorbeeld een vernietiging van een ontslag op staande voet verzoekt. Wat rechters uitspreken in deze procedures is heel relevant voor de dagelijkse praktijk van HR-adviseurs en managers. Deze workshop geeft inzicht in de gedane uitspraken en hoe we deze kunnen toepassen in de praktijk.

Voor

HR-adviseurs en leidinggevenden binnen het Rijk.

Daarom deze training 

Wat kantonrechters en Gerechtshoven oordelen in de procedures waar de Staat betrokken is geeft ons belangrijke informatie over de manier waarop wij ons werk moeten doen. Denk bijvoorbeeld aan een kantonrechter die oordeelt over integriteitsissues in privétijd of over waarom een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst vanwege disfunctioneren wordt afgewezen. Ook hebben de rechters zich al regelmatig uitgesproken over de herplaatsingsplicht die geldt voor de Staat der Nederlanden. 
 

Hiermee kom je terug

Na afloop:

  • heb je basiskennis over arbeidsprocesrecht en de verschillende procedures  waarin de Staat der Nederlanden als procespartij betrokken kan zijn;
  • weet je over welke onderwerpen de rechters zich hebben uitgesproken in procedures waar de Staat der Nederlanden procespartij was;
  • kent je de uitkomst van belangrijke uitspraken en de rode lijnen die te vinden zijn in deze uitspraken;
  • kun je uitleggen waarom het belangrijk is dat je kennis hebt van uitspraken van rechters in deze zaken.

Zo pakken we het aan

Onze enthousiaste docenten bespreken met jou de meest in het oog springende en relevante uitspraken. Op een interactieve manier gaan we aan de slag met de inhoud en afwegingen die de rechters maken. We vertellen je ook welke rode lijnen we ontdekken in de uitspraken én wat jij daarmee kunt in de dagelijks praktijk.
 

Duur

Interactieve (online) workshop van 1,5 uur.
 

Informatie

De Workshop ‘de Staat van de Staat’ wordt op verschillende data gegeven. Meer informatie over de data, het inschrijfformulier en de kosten vind je hier.