Contact

Wij zijn iedere werkdag bereikbaar via telefoonnummer 070 – 7000520 of via email: AdvocatenenAdviseursArbeidsrecht@rijksoverheid.nl

Wil je direct contact met een van onze juristen kijk dan op de pagina: onze juristen en advocaten.

Voor informatie over een specifiek onderwerp zijn onze Kennispunten rechtstreeks via email bereikbaar:

Kennispunt Financiele RechtspositieKennispuntfinancielerechtspositie@rijkoverheid.nl

Kennispunt Integriteit                         Kennispuntintegriteit@rijksoverheid.nl

Kennispunt Ontslag                            Kennispuntontslag@rijksoverheid.nl

Kennispunt Reorganiseren                Kennispuntreorganiseren@rijksoverheid.nl

Kennispunt Sociale Zekerheid           Kennispuntsocialezekerheid@rijksoverheid.nl

Kennispunt Wnra                                AdvocatenenAdviseursArbeidsrecht@rijksoverheid.nl

Postadres

UBR|AAA
Postbus 20011
25000 EA Den Haag

Bezoekadres

Rijkskantoor Beatrixpark
Wilhelmina van Pruisenweg 52
2595 AN Den Haag

Kaart

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (hoofdkantoor)

Het Rijkskantoor Beatrixpark is makkelijk te breiken met de auto of het openbaar vervoer.