Checklist voor HR/P&O-professionals

Door de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) zijn veel HR-processen opnieuw ingericht. Als hulpmiddel voor periodieke overleggen met de leidinggevende(n) die je als HR/P&O-professional ondersteunt, bieden we deze checklist aan. Je kunt deze gebruiken om te bespreken welke gevolgen de nieuwe rechtspositie heeft voor personele casuïstiek. De aandachtspunten in deze checklist zijn geclusterd van indiensttreding tot ontslag.