Factsheet reorganiseren anno 2020

Sinds 1 januari 2020 hebben rijksambtenaren een arbeidsovereenkomst, een CAO en zelfs een ‘nieuwe’ werkgever: de Staat der Nederlanden. Wat betekent dit alles voor de rechtspositie en waarborgen van de rijksambtenaar bij een reorganisatie? En belangrijker: wat betekent dit voor jou als leidinggevende of HR/P&O professional? Dit factsheet geeft een overzicht van de gevolgen van de nieuwe rechtspositie voor de toepasselijke spelregels bij een reorganisatie. Het factsheet is in april 2021 herzien.