Factsheet Transitievergoeding 2021

Met de invoering van de Wnra, per 1 januari 2020, bestaat er ook binnen het rijk recht op een transitievergoeding bij beëindiging van het dienstverband op initiatief van de werkgever. Download de factsheet en lees alles over deze regeling.