Stroomschema brieven bij einde verandertraject

Download het stroomschema zodat je kunt beoordelen welke berichtgeving naar werknemers dient plaats te vinden aan het einde van een proces van organisatieveranderingen inzake de arbeidsvoorwaarden:


1. Bericht overgang arbeidsovereenkomst
2. Bericht ongewijzigde voortzetting arbeidsovereenkomst
3. Bericht voorstel tot wijziging van de arbeidsovereenkomst
4. Bericht status arbeidsovereenkomst en verplicht VWNW-kandidaat