Wazige foto van mensen in een kantoor
Foto van vrouw met bril samen met man van kleur
Beeld van lopende mensen in een grote stad
Foto van binnenkant fabriek met voorheftruck

Het verhaal van UBR|AAA

Welkom! In het digitale magazine over UBR|Advocaten en Adviseurs Arbeidsrecht. Je kent ons natuurlijk van onze arbeidsjuridische dienstverlening. Maar wij doen zoveel meer. En daar vertellen we je in dit magazine graag over. Rutger Stelwagen, manager van UBR|AAA trapt af. Bijvoorbeeld over de dienstverlening van de Kennispunten, hoe klantenteams werken en wat het multidisciplinaire Startpunt Herplaatsing doet en wat de ambities van UBR|AAA voor de komende jaren zijn. 

In dit online magazine staan deze volgende artikelen:

Rutger Stelwagen

Zijn start bij UBR|AAA was er één van ‘alle hens aan dek’. De implementatie van de Wet normalisering rijksambtenaren (Wnra) stond voor de deur. De juristen volgden de Postacademische Leergang Arbeidsrecht (PALA) en gaven vervolgens masterclasses arbeidsrecht aan HRM en P&O professionals binnen het rijk. Het gevolg was een vrijwel rimpelloze overgang naar de nieuwe rechtspositie. 

Nieuwe manier van werken

Richting haar opdrachtgevers is UBR|AAA ook op een ‘nieuwe’ manier gaan werken. Elk ministerie heeft een klantenteam als eerste aanspreekpunt. Binnen elk klantenteam werken juristen en advocaten nauw met elkaar samen. Ze dragen met elkaar verantwoordelijkheid voor hun departement en zijn precies op de hoogte wat er binnen het departement speelt. 
Elke maand hebben de klantenteams vakinhoudelijk overleg. Rijksbrede casuïstiek en jurisprudentie wordt besproken om zo van elkaar te leren. Als klankbord schuift bij het overleg een hoogleraar van de Universiteit Leiden aan. 
De teams kijken ook vooruit en houden maatschappelijke ontwikkelingen in de gaten. Deze ontwikkelingen worden vertaald naar arbeidsjuridische adviezen die proactief gedeeld worden met opdrachtgevers. Maar ook richting beleidsmakers zoals DGOO en IPRA wordt geadviseerd zodat nieuw beleid beter uitvoerbaar wordt.
 

Samenwerking

De juristen werken niet alleen in klantenteams samen, maar ook in Kennispunten. Specialistische kennis en ervaring opgedaan in de dagelijkse praktijk, wordt in Kennispunten geborgd. Er zijn verschillende Kennispunten zoals ontslag, sociale zekerheid, reorganisatie en integriteit. Bij ingewikkelde casuïstiek zijn de Kennispunten een vraagbaak voor collega’s. Kennis wordt ook gedeeld via de UBR|AAA nieuwsbrief, de website en via trainingen. 

Ook met andere business units van UBR-personeel wordt samengewerkt. Een mooi voorbeeld is het Startpunt herplaatsing. Samen met Loopbaan- en talentontwikkeling en Bedrijfszorg geven we de werkgever advies en ondersteuning bij de inspanningsverplichting tot herplaatsing bij ontslag. Het Kennispunt Reorganiseren werkt op haar beurt regelmatig samen met de business unit Organisatie-inrichting. Op deze manier krijg je als opdrachtgever een integraal team en een integraal advies. 

Goed werkgeverschap is het sleutelwoord. UBR|AAA is hierbij graag jouw juridisch partner.

Ambities

Vooruitkijkend naar de toekomst wil Rutger met zijn team graag een impactvolle bijdrage leveren aan de ambities van de rijksoverheid. Om te zorgen voor een veilige en respectvolle werkomgeving voor elke medewerker. Met regels voor arbeidsomstandigheden die voor iedereen begrijpelijk en uitvoerbaar zijn. Door leidinggevenden en HRM-professionals te adviseren hoe deze regels uitgelegd en toegepast moeten worden. En hulp te geven bij arbeidsconflicten zodat deze zonder tussenkomst van de rechter opgelost worden. Goed werkgeverschap is het sleutelwoord. UBR|AAA is hierbij graag jouw juridisch partner. 

Naar het volgende artikel - Sparren met een hoogleraar