Kennispunt Financiële Rechtspositie (KFR)

Heb je vragen over financiële consequenties bij mobiliteit, een loopbaanstap, reorganisatie/ organisatieverandering, Van Werk naar Werk, inplacement/outplacement, ontslag, ziekte, WIA of (vervroegd) pensioen? Het Kennispunt Financiële Rechtspositie wijst werkgevers en werknemers hierbij de weg.

LET OP:

In verband met het grote aantal aanvragen kan het mèèr dan 10 werkdagen duren voordat een adviseur contact met je opneemt voor een intake. Ná deze intake kan de doorlooptijd voor het uitwerken van je vraag oplopen tot (ruim) mèèr dan een maand. 
Heeft je aanvraag betrekking op een RVU die ingaat vanaf 1 juli 2023 dan verzoeken we je dringend je aanvraag pas vanaf januari 2023 in te dienen.
Voor korte vragen (zoals voor de keuze PAS/IKB-optie)  waarvoor geen berekeningen nodig zijn, verzoeken we je contact op te nemen met de telefonische helpdesk van KFR; te bereiken op telefoonnummer 06 15338279 op werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur.

 

Voor werknemers

Het Kennispunt Financiële Rechtspositie van UBR wijst werknemers graag de weg. Denk aan de volgende scenario’s:

 • inzicht bieden om meer grip te krijgen op je financiële toekomst, waaronder je pensioensituatie;
 • met individuele berekeningen inzicht geven in financiële consequenties bij een loopbaanstap, gebruik maken van Van Werk Naar Werk-voorzieningen of Van Werk Naar Werk -plaatsmakersregeling, reorganisatie, ontslag, ziekte, aanstaande WIA-uitkering, voornemen voor gebruik van de PAS-regeling of de mogelijkheid van demotie.

Alleen voor werknemers van de Rechtspraak geldt dat er vooraf toestemming nodig is van de werkgever.

Vul het digitale formulier in voor het krijgen van een uitgebreid advies.

Voor werkgevers

Het Kennispunt Financiële Rechtspositie van UBR wijst werkgevers graag de weg.

Denk aan de volgende scenario’s:

 • helpen bij een vlotte afhandeling van personele vraagstukken, zoals bij reorganisaties, WIA- en/of ontslagprocedures;
 • inzicht bieden bij financiële conflicten tussen werknemer en werkgever;
 • inzicht geven in financiële consequenties bij beëindiging van het dienstverband van werknemer(s);
 • voorlichting geven op het werkgebied van de financiële rechtspositie. Zoals ondersteunende financiële instrumenten of de stimuleringspremie waar werknemers bij Van Werk Naar Werk gebruik van kunnen maken in geval van een situatie gedwongen omzien naar ander werk;
 • voorlichting geven over de (on)mogelijkheden van de pensioenregeling, werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsregelingen;
 • in beeld brengen van de personeelskosten bij inplacement of outplacement trajecten;
 • maken van berekeningen in het kader van de Wet Normering Topinkomens;
 • maken van salaris- en WWBW kostenindicaties in voorkomende gevallen;
 • maken van berekeningen ten aanzien van gewenste en/of gegarandeerde pensioencompensatie of inkomenscompensatie;
 • maken van berekeningen in het kader van toepassing financiële Van Werk Naar Werk-instrumenten;
 • second opinion bij door derden gemaakte berekeningen.

Trainingen

Het Kennispunt geeft speciaal voor leidinggevenden en HRM-professionals twee trainingen op het gebied van de financiële rechtspositie:

 1. ABP KeuzePensioen, meer mogelijkheden dan je denkt;
 2. Financiële gevolgens van een reorganisatie voor de medewerker.

Klik op de betreffende training voor alle informatie. 

Contact

Heb je een inhoudelijke vraag dan kan je als werkgever contact met ons opnemen via het nummer 06 - 15 33 82 79 of via kfr@rijksoverheid.nl. Je wordt dan zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 5 werkdagen benaderd door een adviseur.

Helpdesk voor werkgever en werknemer

Voor korte inhoudelijke vragen kunnen werkgevers en werknemers terecht bij de helpdesk van het Kennispunt Financiële Rechtspositie. Als werknemer heb je geen toestemming nodig van de werkgever. De helpdesk helpt je om jouw vraag scherp te krijgen en je op het juiste spoor te zetten in het woud van relevante regelingen. Denk aan het beantwoorden van korte vragen die gaan over financiële rechtspositie, financiële gevolgen bij een voorgenomen loopbaanstap, bij ziekte of ontslag.

De helpdesk is iedere werkdag van 10.00 tot 12.00 uur telefonisch bereikbaar via  06 - 15 33 82 79.

Contact en kosten

De reguliere dienstverlening van het KFR is gefinancierd via het IAR-tarief van P-Direkt. In uitzonderlijke gevallen kan er sprake zijn van maatwerk met additionele kosten. In dat geval nemen we vooraf contact op.