Kennispunt Financiële Rechtspositie (KFR)

Heb je vragen over financiële consequenties bij mobiliteit, een loopbaanstap, reorganisatie/ organisatieverandering, Van Werk naar Werk, inplacement/outplacement, ontslag, ziekte, WIA of (vervroegd) pensioen? Het Kennispunt Financiële Rechtspositie van UBR wijst rijksorganisaties en medewerkers hierbij de weg.

Voor medewerkers

Het Kennispunt Financiële Rechtspositie van UBR wijst medewerkers graag de weg. Denk aan de volgende scenario’s:

 • inzicht bieden om meer grip te krijgen op uw financiële toekomst, waaronder uw pensioensituatie;
 • met individuele berekeningen inzicht geven in financiële consequenties bij een loopbaanstap, gebruik maken van Van Werk Naar Werk-voorzieningen of Van Werk Naar Werk -plaatsmakersregeling, reorganisatie, ontslag, ziekte, aanstaande WIA-uitkering, voornemen voor gebruik van de PAS-regeling of de mogelijkheid van demotie.

Alleen voor medewerkers van de Rechtspraak geldt dat er vooraf toestemming nodig is van de werkgever.

Vul het digitale formulier in voor het krijgen van een uitgebreid advies.

Voor werkgevers

Het Kennispunt Financiële Rechtspositie van UBR wijst rijksorganisaties graag de weg.

Denk aan de volgende scenario’s:

 • helpen bij een vlotte afhandeling van personele vraagstukken, zoals bij reorganisaties, WIA- en/of ontslagprocedures;
 • inzicht bieden bij financiële conflicten tussen medewerker en werkgever;
 • inzicht geven in financiële consequenties bij beëindiging van het dienstverband van medewerker(s);
 • voorlichting geven op het werkgebied van de financiële rechtspositie. Zoals ondersteunende financiële instrumenten of de stimuleringspremie waar medewerkers bij Van Werk Naar Werk gebruik van kunnen maken in geval van een situatie gedwongen omzien naar ander werk;
 • voorlichting geven over de (on)mogelijkheden van de pensioenregeling, werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsregelingen;
 • in beeld brengen van de personeelskosten bij inplacement of outplacement trajecten;
 • maken van berekeningen in het kader van de Wet Normering Topinkomens;
 • maken van salaris- en WWBW kostenindicaties in voorkomende gevallen;
 • maken van berekeningen ten aanzien van gewenste en/of gegarandeerde pensioencompensatie of inkomenscompensatie;
 • maken van berekeningen in het kader van toepassing financiële Van Werk Naar Werk-instrumenten;
 • second opinion bij door derden gemaakte berekeningen.

Contact

Heb je een inhoudelijke vraag dan kunt je als werkgever contact met ons opnemen via het nummer 06 - 15 33 82 79 of via kfr@rijksoverheid.nl. Je wordt dan zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 5 werkdagen benaderd door een adviseur.

Helpdesk voor werkgever en medewerker

Voor korte inhoudelijke vragen kunnen werkgevers en medewerkers terecht bij de helpdesk van het Kennispunt Financiële Rechtspositie. Als werknemer heb je geen toestemming nodig van de werkgever. De helpdesk helpt u om jouw vraag scherp te krijgen en je op het juiste spoor te zetten in het woud van relevante regelingen. Denk aan het beantwoorden van korte vragen die gaan over financiële rechtspositie, financiële gevolgen bij een voorgenomen loopbaanstap, bij ziekte of ontslag.

De helpdesk is iedere werkdag van 10.00 tot 12.00 uur telefonisch bereikbaar via  06 - 15 33 82 79.

Contact en kosten

Deze dienstverlening komt voor rekening van de werkgever. In veel gevallen vallen de reguliere diensten van het Kennispunt Financiële Rechtspositie onder de zogenaamde afgefinancierde budgetfinanciering. Als je als werkgever een specifieke vraag heeft, neem dan contact met ons op waarbij dan blijkt of je vraag onder de budgetfinanciering valt of als een op maat gesneden advies waarbij een maatwerkberekening van toepassing is. Kijk voor de tarieven in de PDC 2022.