Aanvraagformulier voor werknemers

Vul het formulier in voor een uitgebreid advies/financiële berekening. Binnen 10 werkdagen neemt een adviseur contact met je op.

Jouw aanvraag

Je vraagt bij UBR|AAA advies over: *

Werk je bij de Rechtspraak, dan heb je voorafgaand toestemming nodig van jouw leidinggevende of HR-adviseur om een gesprek aan te vragen bij het KFR.

Werk je bij de Rechtspraak *
*

Gegevens medewerker

Aanhef
Ministerie *
Organisatieonderdeel
Organisatieonderdeel
Organisatieonderdeel
Organisatieonderdeel
Organisatieonderdeel
Organisatieonderdeel
Organisatieonderdeel
Organisatieonderdeel
Organisatieonderdeel
Organisatieonderdeel
Organisatieonderdeel
Organisatieonderdeel
Organisatieonderdeel
Organisatieonderdeel
Organisatieonderdeel
Aanhef

Gegevens leidinggevende / HR-adviseur

Uitsluitend in te vullen als je bij de Rechtspraak werkt.

Informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens

Wij gebruiken jouw gegevens in het kader van de behandeling van jouw casus of de behandeling van de vraag. De uit jouw casus/vraag voortvloeiende informatie wordt niet met derden gedeeld, anders dan na uitdrukkelijke toestemming van jou.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken jouw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn jouw casus te behandelen of jouw vraag te beantwoorden.

Op welke manier worden jouw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken jouw gegevens om jouw casus te kunnen behandelen of jouw vraag te kunnen beantwoorden. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan na jouw uitdrukkelijke toestemming.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens?

Jouw gegevens worden twee jaar na afronding van de casus/vraag vernietigd. Voor deze termijn is gekozen omdat de praktijk heeft geleerd dat in een substantieel aantal gevallen sprake is van aanvullende vraagstelling van de ‘klant’, bijvoorbeeld als gevolg van gewijzigde omstandigheden.

Wat zijn jouw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *