Financiële rechtspositie voor werkgevers

Het Kennispunt Financiële Rechtspositie van UBR wijst rijksorganisaties graag de weg.

Denk aan de volgende scenario’s:

 • helpen bij een vlotte afhandeling van personele vraagstukken, zoals bij reorganisaties, WIA- en/of ontslagprocedures;
 • inzicht bieden bij financiële conflicten tussen medewerker en werkgever;
 • inzicht geven in financiële consequenties bij beëindiging van het dienstverband van medewerker(s);
 • voorlichting geven op het werkgebied van de financiële rechtspositie. Zoals ondersteunende financiële instrumenten of de stimuleringspremie waar medewerkers bij Van Werk Naar Werk gebruik van kunnen maken in geval van een situatie gedwongen omzien naar ander werk;
 • voorlichting geven over de (on)mogelijkheden van de pensioenregeling, werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsregelingen;
 • in beeld brengen van de personeelskosten bij inplacement of outplacement trajecten;
 • maken van berekeningen in het kader van de Wet Normering Topinkomens;
 • maken van salaris- en WWBW kostenindicaties in voorkomende gevallen;
 • maken van berekeningen ten aanzien van gewenste en/of gegarandeerde pensioencompensatie of inkomenscompensatie;
 • maken van berekeningen in het kader van toepassing financiële Van Werk Naar Werk-instrumenten;
 • second opinion bij door derden gemaakte berekeningen.

Trainingen

Het Kennispunt geeft speciaal voor leidinggevenden en HRM-professionals twee trainingen op het gebied van de financiële rechtspositie:

 1. ABP KeuzePensioen, meer mogelijkheden dan je denkt;
 2. Financiële gevolgens van een reorganisatie voor de medewerker.

Klik op de betreffende training voor alle informatie. 

Contact

Heb je een inhoudelijke vraag dan kun je als werkgever contact met ons opnemen via het nummer 06 - 15 33 82 79 of via kfr@rijksoverheid.nl. Je wordt dan zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 5 werkdagen benaderd door een adviseur.

Factsheet Transitievergoeding 2021

Met de invoering van de Wnra, per 1 januari 2020, bestaat er ook binnen het rijk recht op een transitievergoeding bij beëindiging van het dienstverband op initiatief van de werkgever. In deze factsheet wordt de regeling uitgelegd.

Factsheet Top 5 vragen

Het KFR wordt overstelpt met vragen. Speciaal voor leidinggevenden hebben we de top 5 vragen en antwoorden gebundeld in een handig factsheet.