Financiële rechtspositie voor werknemers

Het Kennispunt Financiële Rechtspositie van UBR|AAA wijst medewerkers graag de weg.

Denk aan de volgende scenario’s:

  • inzicht bieden om meer grip te krijgen op je financiële toekomst, waaronder je pensioensituatie;
  • met individuele berekeningen inzicht geven in financiële consequenties bij een loopbaanstap, gebruik maken van Van Werk Naar Werk-voorzieningen of plaatsmakelaarsregeling, levensloopregeling, reorganisatie, ontslag, ziekte, aanstaande WIA-uitkering, voornemen voor gebruik van de PAS-regeling of de mogelijkheid van demotie.

Alleen voor medewerkers van de Rechtspraak geldt dat er vooraf toestemming nodig is van de werkgever.

Aanvraag

Vul het formulier in voor een uitgebreider advies. Binnen 10 werkdagen neemt een adviseur contact met je op. Heeft jouw vraag echt haast? Neem dan contact met op ons via de helpdesk.

De helpdesk is iedere werkdag van 10.00 tot 12.00 uur te bereiken via  06 - 15 33 82 79.

Zorg ervoor dat:

  • je het formulier volledig invult, want er zijn veel verplichte velden (*);
  • na invullen van het formulier en aanklikken knop ‘ga verder’, kun je de gegevens nog eens controleren en eventueel aanpassen. Daarna verzendt je het formulier definitief. Betrokken personen ontvangen een bevestigingsmail van de aanvraag.

Jouw aanvraag

Je vraagt bij UBR|AAA advies over: *

Werk je bij de Rechtspraak, dan heb je voorafgaand toestemming nodig van jouw leidinggevende of HR-adviseur om een gesprek aan te vragen bij het KFR.

Werk je bij de Rechtspraak *
*

Gegevens medewerker

Aanhef
Ministerie *
Organisatieonderdeel
Organisatieonderdeel
Organisatieonderdeel
Organisatieonderdeel
Organisatieonderdeel
Organisatieonderdeel
Organisatieonderdeel
Organisatieonderdeel
Organisatieonderdeel
Organisatieonderdeel
Organisatieonderdeel
Organisatieonderdeel
Organisatieonderdeel
Organisatieonderdeel
Organisatieonderdeel
Aanhef

Gegevens leidinggevende / HR-adviseur

Uitsluitend in te vullen als je bij de Rechtspraak werkt.

Informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens

Wij gebruiken jouw gegevens in het kader van de behandeling van jouw casus of de behandeling van de vraag. De uit jouw casus/vraag voortvloeiende informatie wordt niet met derden gedeeld, anders dan na uitdrukkelijke toestemming van jou.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken jouw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn jouw casus te behandelen of jouw vraag te beantwoorden.

Op welke manier worden jouw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken jouw gegevens om jouw casus te kunnen behandelen of jouw vraag te kunnen beantwoorden. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan na jouw uitdrukkelijke toestemming.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens?

Jouw gegevens worden twee jaar na afronding van de casus/vraag vernietigd. Voor deze termijn is gekozen omdat de praktijk heeft geleerd dat in een substantieel aantal gevallen sprake is van aanvullende vraagstelling van de ‘klant’, bijvoorbeeld als gevolg van gewijzigde omstandigheden.

Wat zijn jouw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *