Kennispunt Integriteit

Integriteit gaat over integer handelen van organisaties en de mensen die daarin werken. Maar wat is integer handelen? En welke regels gelden daarbij? Het antwoord op deze vragen is niet eenvoudig te geven. Kennis van de regelgeving en jurisprudentie is essentieel, net als kennis van de cultuur van een organisatie.

Kennispunt Integriteit

Ook het vergroten van bewustwording bij medewerkers en leidinggevenden over integer handelen en met elkaar het gesprek aangaan over wat hieronder verstaan wordt, is een essentieel punt bij het creëren van een veilige en integere werkomgeving/organisatie.

Integer handelen gaat niet alleen over het naleven van de 'harde' regels die gelden voor bijvoorbeeld fraude, diefstal en intimidatie. Maar ook over het vermijden van (de schijn van) belangenverstrengeling, over dilemma’s waar ambtenaren mee te maken krijgen in het werk en het gebruik van social media.

Integriteit is onderdeel van ambtelijk vakmanschap. Het vertrouwen van burgers in de Rijksoverheid berust nu eenmaal in belangrijke mate op het handelen van ambtenaren.

Kennispunt Integriteit

Het Kennispunt Integriteit levert een actieve bijdrage aan het bevorderen van het professioneel en integer handelen van ambtenaren. Dit doen de adviseurs door het aanbieden van concrete handvatten vanuit een multidisciplinaire benadering met de focus op preventief en proactief handelen. Het Kennispunt verbindt, bundelt en draagt kennis rond integriteit uit. Op deze manier ondersteunt het Kennispunt leidinggevenden en P&O en HRM-professionals met vraagstukken over integriteit.

Alexandra Vermeulen is voorzitter van het Kennispunt. De overige leden zijn: Corinne van Hameren, Els Versloot, Marcel Haddink en Victor Stavleu. Telefoonnummers van de Kennispunt leden zijn te vinden in de Rijksadresgids op het Rijksportaal. 

Factsheet

Met de komst van de Wnra is de rechtspositie van ambtenaren veranderd. Wat niet veranderd is, is het ambtenaarschap en de bijzondere status van ambtenaren. In het Factsheet Integriteit anno 2020 wordt de vraag beantwoord of en hoe de implementatie van de Wnra gevolgen heeft voor de regels over de integriteit van rijksambtenaren.

Workshops

Het Kennispunt Integriteit verzorgt themabijeenkomsten, trainingen en workshops op maat. Je kunt bij ons terecht voor:

Wil je voor je organisatie een workshop organiseren? Stuur dan een e-mail aan kennispuntintegriteit@rijksoverheid.nl.

Advies vertrouwenspersonen

Het Kennispunt Integriteit geeft ook advies aan vertrouwenspersonen over arbeidsjuridische aspecten in meldingen over integriteit. Wij denken met je mee en informeren je over de mogelijkheden voor de melder.

Contact

Heb je vragen over integriteit, wil je meer informatie over de workshops of het begeleiden van moreel beraad? Of wil je als vertrouwenspersoon een vraag stellen? Mail dan naar kennispuntintegriteit@rijksoverheid.nl.