Kennispunt Integriteit

Het Kennispunt Integriteit levert met zijn experts een bijdrage aan het bevorderen van professioneel en integer ambtelijk handelen. Dit doen de experts door het aanbieden van concrete handvatten vanuit een multidisciplinaire benadering. De focus is gericht op preventief en proactief handelen. Het kennispunt verbindt, bundelt en draagt de kennis rond integriteit uit. Op deze manier ondersteunt het kennispunt rijksorganisaties met vraagstukken over integriteit.

Integriteit gaat over integer handelen van organisaties en de mensen die daarin werken. Maar wat is integer handelen? En welke regels gelden daarbij? Het antwoord op die vraag is niet eenvoudig te geven. Kennis van de regelgeving en jurisprudentie is essentieel, net als bewustwording en alertheid van leidinggevenden en medewerkers.

Integer handelen gaat over het naleven van de 'harde' regels die gelden voor bijvoorbeeld fraude, diefstal en intimidatie. Maar ook over het vermijden van (de schijn van) belangenverstrengeling, nevenwerkzaamheden, pesten en het gebruik van social media. Als ambtenaar ben je er bewust van dat het vertrouwen van burgers in de Rijksoverheid in belangrijke mate berust op het handelen van ambtenaren.

Workshops

Het Kennispunt Integriteit verzorgt voor rijksorganisaties themabijeenkomsten, trainingen en workshops op maat. U kunt bij het expertteam terecht voor onder meer de volgende  workshops:

  • workshop 'In dialoog over ongewenst gedrag' voor leidinggevenden en/of medewerkers;
  • workshop over de Gedragscode Integriteit Rijk voor leidinggevenden;
  • mini-workshop over het omgaan met social media;
  • dilemmatraining over begeleiden van moreel beraad.

Advies vertrouwenspersonen

Het Kennispunt Integriteit geeft advies aan vertrouwenspersonen over arbeidsjuridische aspecten in meldingen.

Contact

Mail naar kennispuntintegriteit@rijksoverheid.nl voor meer informatie over ons workshopaanbod. Of stel je juridische vraag als vertrouwenspersoon. Binnen 2 werkdagen neemt een expert contact met je op.