SOR-afspraak opschorten VWNW-begeleidingstrajecten vanwege coronacrisis

In verband met de landelijke maatregelen ter bestrijding van het coronavirus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt, verloopt de begeleiding van VWNW-kandidaten niet overal optimaal. Om die reden hebben partijen in het Sectoroverleg Rijk de volgende afspraak gemaakt:

  • De VWNW-begeleidingstrajecten van de VWNW-kandidaten zijn met ingang van 16 maart opgeschort vanwege de coronacrisis. Partijen zullen in het SOR vaststellen wanneer de opschorting wordt beĆ«indigd; dit is afhankelijk van de afschaling van de landelijke maatregelen.
  • Het opschorten van de begeleidingstrajecten geldt voor verplichte VWNW-kandidaten en voor vrijwillige VWNW-kandidaten met een vastgesteld VWNW-plan.
  • Van het opschorten van een begeleidingstraject kan worden afgezien als een werkgever en een VWNW-kandidaat dat samen afspreken.
  • In het DGO kan worden besloten dat de duur van de voorbereidende fase wordt verlengd. Het ligt in de rede dat deze verlenging dezelfde duur heeft als de hierboven genoemde opschorting.
  • Van de VWNW-kandidaten wordt verwacht dat ze zich ondanks de opschorting van hun begeleidingstraject zoveel mogelijk als de omstandigheden toelaten, blijven inzetten voor het uitvoeren van die werkzaamheden die horen bij het VWNW-traject. Van de werkgevers wordt verwacht dat zij de VWNW-kandidaten daarbij zoveel mogelijk als de omstandigheden toelaten blijven ondersteunen.
  • Het opschorten van de begeleidingstrajecten heeft geen gevolgen voor VWNW-stimuleringspremie. Tijdens de opschorting geldt voor het vaststellen van de hoogte van de VWNW-stimuleringspremie de resterende maanden VWNW-begeleiding die de VWNW-kandidaat op 16 maart nog had.
  • Deze SOR-afspraak raakt niet aan aankomende reorganisaties. Overleg daarover vindt zoals gebruikelijk plaats in het DGO en met de ondernemingsraad.

Lees meer op caorijk.nl