Kennispunt Sociale Zekerheid

Bij de juridische advisering zijn aspecten rond ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid regelmatig terugkerende onderwerpen. Het Kennispunt Sociale Zekerheid staat HR-professionals bij als er ingewikkelde juridische trajecten zijn bij re-integratie, het eigenrisicodragerschap, ziekte, ontslag en arbeidsongeschiktheid.

HR-professionals kunnen bij het kennispunt terecht met vragen. Heb je een vraag over een individuele casus? Laat het ons weten of er al een juridisch adviseur van UBR erbij betrokken is. Dit bevordert een goede advisering richting het betreffende departement. Het expert-team verzorgt ook presentaties en voorlichting op maat.

Factsheet loondoorbetaling bij ziekte en hoe zit het met ontslag

Als een medewerker ziek wordt, zijn er standaardregels voor loondoorbetaling en ontslag. Vindt ziekte plaats binnen twee jaar voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd of als deze leeftijd al is bereikt, gelden er afwijkende termijnen en regels. Download het factsheet voor een volledig overzicht. 

Factsheet Compensatieregeling Transitievergoeding

Vanaf 1 april 2020 kan compensatie worden aangevraagd voor de betaalde transitievergoeding na ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. In een factsheet hebben we alle informatie hierover verzameld. Download het factsheet en lees alle ins en outs!

Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

De Eerste Kamer heeft in januari 2021 het wetsvoorstel ‘Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen’ aangenomen, als uitwerking van een afspraak uit het Pensioenakkoord.

De wet maakt het voor werkgevers mogelijk om fiscaal gunstiger afspraken te maken met de oudere werknemer over eerder stoppen met werken (Regeling Vervroegd Uittreden RVU). Daarnaast bevat de wet ook mogelijkheden voor uitbreiding van het verlofsparen.
Afspraken over de RVU en verlofsparen moeten wel worden opgenomen in een cao. Dat is voor Rijksambtenaren de CAO Rijk. Een aantal vakbonden heeft al aangegeven om hierover afspraken te willen maken in een volgende CAO Rijk. Of en wanneer het in de CAO Rijk komt te staan is nog niet bekend. Tot die tijd biedt deze wetgeving voor de werknemer (nog) geen nieuwe mogelijkheden.

Contact

Voor vragen en wensen mail je naar PostbusSocialeZekerheid@minbzk.nl. Een expert reageert binnen 2 werkdagen.

Achtergrondinformatie