Jurisprudentie CRvB blijft volgens kantonrechter bij ontslag van betekenis voor goed ambtenaarschap

Op 26 maart 2020 heeft de kantonrechter in Groningen de arbeidsovereenkomst van een hoogleraar van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) ontbonden. Is dit nu de eerste ontslagzaak van een ambtenaar na de normalisering? Nee, bij nader inzien is dat niet het geval, omdat in de Ambtenarenwet 2017 is bepaald dat werknemers van openbare universiteiten vanaf 1 januari 2020 geen ambtenaar meer zijn. Los daarvan is de uitspraak van de kantonrechter toch van belang voor de overheidsgever en de ambtenaar. Daar gaan we in dit blog op in na de feiten en de uitspraak besproken te hebben.

rechtbank

Wat was er aan de hand?

De RUG verzocht de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst van de hoogleraar te ontbinden vanwege verwijtbaar handelen. De hoogleraar had namelijk in augustus 2014 een stichting opgericht en gelden die bestemd waren voor de RUG, op de bankrekening van de stichting laten bijschrijven. In maart 2019 informeerde de hoogleraar de RUG over deze stichting. In reactie daarop heeft de RUG de hoogleraar op non-actief gesteld. Vervolgens is een onderzoek uitgevoerd. Uit het onderzoeksrapport blijkt dat over de periode augustus 2014 tot maart 2019 aan de stichting 1,4 miljoen euro is uitgekeerd, terwijl dit geld bedoeld was voor de RUG.

Oordeel kantonrechter

Volgens de kantonrechter is er sprake van ernstig verwijtbaar handelen. Hij ontbindt dan ook de arbeidsovereenkomst van de hoogleraar en kent bij het ontslag geen transitievergoeding toe aan de hoogleraar. Het feit dat de hoogleraar een grote staat van dienst heeft en gedurende zijn dienstverband van 25 jaar veel betekend heeft voor de RUG, doet hier niets aan af.

CRvB-jurisprudentie blijft van toepassing

Opvallend is dat de kantonrechter na de normalisering zijn uitspraak motiveert met een verwijzing naar een uitspraak van de CRvB, tot 1 januari 2020 de hoogste rechter op het gebied van ambtenarenrecht. Volgens de kantonrechter is de uitspraak van de CrvB nog steeds op de hoogleraar van toepassing omdat hij nog steeds ambtenaar is. De kantonrechter heeft het hier echter niet helemaal bij het juiste eind, omdat de hoogleraar de ambtenarenstatus heeft verloren op 1 januari 2020.

Betekenis van deze uitspraak

Hoewel de uitspraak ten onrechte uitging van een ambtenarenzaak, laat deze wel zien dat de kantonrechter in beginsel betekenis hecht aan de status van ambtenaar en voor de betekenis daarvan ook wil kijken naar de jurisprudentie van de ambtenarenrechter van vóór de normalisering. Ook in hun advisering aan de werkgever blijven de adviseurs van UBR|AAA rekening houden met de jurisprudentie van de CRvB.

Bekijk hier de uitspraak op uitspraken.rechtspraak.nl.