CAO onderhandelingen gestart

De CAO Rijk 2020 is ruim vijf maanden ‘in uitvoering’ en de arbeidsjuristen van UBR|Advocaten en Adviseurs Arbeidsrecht hebben inmiddels een aantal knelpunten en uitlegproblemen in beeld gebracht.

In verband met de normalisering van de rechtspositie van de ambtenaar die op 1 januari dit jaar in werking trad, heeft de eerste echte CAO bij het Rijk een korte looptijd meegekregen tot 1 juli aanstaande. Door de coronacrisis waren de onderhandelingen voor een nieuwe CAO, die gepland stonden voor april en mei tijdelijk uitgesteld.

onderhandeling cao

Effecten coronacrisis

De economische effecten van de coronacrisis zijn naar verwachting enorm. De hieruit voortkomende onzekerheid is voor werkgever Rijk aanleiding voor te stellen de nieuwe CAO wederom een korte looptijd (t/m 31 maart 2021) te geven en terughoudend te zijn met salarisverhoging binnen het Rijk. De coronacrisis leidt ook tot een andere benadering van het klimaatvraagstuk: werkgever Rijk wil het openbaar vervoer zo min mogelijk onnodig belasten. Thuiswerken wordt een structureler onderdeel van de manier van werken van rijksambtenaren en voor de kortere woon-werkafstand wordt het gebruik van de fiets gestimuleerd.

Verbeteringen en vernieuwingen

Op basis van de ervaringen die inmiddels zijn opgedaan met de eerste CAO wordt door partijen onderhandeld of er in de nieuwe CAO ook enkele inhoudelijke verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Datzelfde geldt voor een aantal beoogde vernieuwingen.

Zo wil de werkgever Rijk bijvoorbeeld een vervolgstap maken in de individualisering van arbeidsvoorwaarden. Voorgesteld wordt verlofrechten en werktijdvermindering niet meer te koppelen aan een bepaalde leeftijd, maar aan de diensttijd van de medewerker.

In het kader van de verbetering balans werk/privé wil werkgever Rijk in de CAO Rijk afspreken dat de medewerker die als partner bij een geboorte aanvullend geboorteverlof geniet, 100% van het inkomen krijgt doorbetaald. Werkgever Rijk loopt hiermee voorop.

Wat precies uit de onderhandelingen gaat komen is natuurlijk nog niet te voorspellen, maar via nieuwsberichten op onze website UBR|AAA houden we je zo veel mogelijk op te hoogte.