Onze juristen en advocaten

Voor de telefoonnummers van onze advocaten en adviseurs verwijzen wij je naar de Rijksadresgids te vinden op het Rijksportaal.

Accountteams Mailadres
AZ
Ilonka Schouten Ilonka.Schouten@rijksoverheid.nl
BZ
Annette Munts Annette.Munts@rijksoverheid.nl
Gijs Hehenkamp Gijs.Hehenkamp@rijksoverheid.nl
Ilonka Schouten Ilonka.Schouten@rijksoverheid.nl
Ingrid IJzenbrandt-van Dartel Ingrid.IJzenbrandt@rijksoverheid.nl
Nienke van der Linden nienke.linden@rijksoverheid.nl
BZK
Alexandra Vermeulen Alexandra.vermeulen@rijksoverheid.nl
Annemiek van der Bent Annemiek.Bent@rijksoverheid.nl
Dorien van Straten Dorien.Straten@rijksoverheid.nl
Helene Westra Helene.Westra@rijksoverheid.nl
Ilonka Schouten Ilonka.Schouten@rijksoverheid.nl
Jan Robert Zeelenberg JanRobert.zeelenberg@rijksoverheid.nl
Jelmer Wieling Jelmer.Wieling@rijksoverheid.nl
DJI
Aart Jan Verhagen AartJan.Verhagen@rijksoverheid.nl
Corinne van Hameren Corinne.Hameren@rijksoverheid.nl
Els Versloot Els.Versloot@rijksoverheid.nl
Frank Verschuren Frank.Verschuren@rijksoverheid.nl
EZK
Ilonka van de Beek Ilonka.Beek@rijksoverheid.nl
Janine Buijn Janine.Buijn@rijksoverheid.nl
Jelmer Wieling Jelmer.Wieling@rijksoverheid.nl
Natalie Bouwer Natalie.Bouwer@rijksoverheid.nl
Prya Mataw Prya.Mataw@rijksoverheid.nl
Remke den Bremer Remke.Bremer@rijksoverheid.nl
Financiën
Sandra Nascimento sandra.nascimento@rijksoverheid.nl
I&W (Incl. RWS)
Aarti Soerdjbali Aarti.Soerdjbalie@rijksoverheid.nl
Anne Schat Anne.Schat@rijksoverheid.nl
Jaco Kluth Jaco.kluth@rijksoverheid.nl
Marco van Dijk Marco.Dijk@rijksoverheid.nl
Michael Dreessen Michael.Dreessen@rijksoverheid.nl
Sandra Nascimento sandra.nascimento@rijksoverheid.nl
J&V
Alexandra Vermeulen alexandra.vermeulen@rijksoverheid.nl
Anke Beijer anke.beijer@rijksoverheid.nl
Anne Schat Anne.Schat@rijksoverheid.nl
Chequita Prade Chequita.Prade@rijksoverheid.nl
Fokko Oldenhuis fokko.oldenhuis@rijksoverheid.nl
Judith Sanders Judith.Sanders@rijksoverheid.nl
Maaike Dragt Maaike.Dragt@rijksoverheid.nl
Maarten Coumou Maarten.coumou@rijksoverheid.nl
Marcel Haddink Marcel.Haddink@rijksoverheid.nl
Marloes van Hof Marloes.hof@rijksoverheid.nl
Nicolette Vastenburg  Nicolette.Vastenburg@rijksoverheid.nl
Reineke Koene Reineke.Koene@rijksoverheid.nl
Vincent Stavleu Vincent.Stavleu@rijksoverheid.nl
LNV
Maaike Dragt Maaike.dragt@rijksoverheid.nl
Remke den Bremer remke.bremer@rijksoverheid.nl
OCW
Astrid Riemslag astrid.riemslag@rijksoverheid.nl
Ilonka Schouten Ilonka.Schouten@rijksoverheid.nl
Leonie Nielen Leonie.Nielen@rijksoverheid.nl
Reineke Koene Reineke.Koene@rijksoverheid.nl
Willem van Eck Willem.Eck@rijksoverheid.nl
SZW
Annette Munts Annette.Munts@rijksoverheid.nl
Ilonka Schouten Ilonka.Schouten@rijksoverheid.nl
Prya Mataw Prya.Mataw@rijksoverheid.nl
Willeke van den End Willeke.End@rijksoverheid.nl
VWS
Leonie Nielen Leonie.Nielen@rijksoverheid.nl
Reineke Koene Reineke.Koene@rijksoverheid.nl
Sabine Nieuweboer sabine.nieuweboer@rijksoverheid.nl
Youssef Aynan youssef.aynan@rijksoverheid.nl