Preventieve toets

Ontslag of het opstellen van VSO zijn beide belangrijke managementbeslissingen. Het is verstandig deze te laten toetsen door een deskundige.

Hiervoor wij de Preventieve Toets ontwikkeld. Een expert kijkt met je mee of je de juiste stappen hebt gezet.

Het gaat om toetsing van de volgende beslissingen:

  • Strafmaat bij disciplinaire straffen
  • Ordemaatregelen
  • Ontslag en de keuze van de ontslaggrond
  • Vaststellingsovereenkomst

De preventieve toets wordt uitgevoerd door onze onafhankelijke deskundigen van de Kennispunten. Wij hebben jarenlange ervaring met advisering en heroverweging van belangrijke managementbeslissingen binnen de Rijksoverheid en de departementen. De kennispunten waarborgen de uniformiteit van belangrijke beslissingen door middel van kennisdeling en monitoring van uitgezette toetsingslijnen. De arbeidsjuristen die de preventieve toets uitvoeren zijn onafhankelijk ten opzichte van je departement of organisatie. De eigen adviseur van UBR|AAA wordt betrokken bij de toetsing.

De toetsing van managementbeslissingen wordt, per onderwerp, uitgevoerd door de Kennispunten:

Straffen enĀ  ordemaatregelen

Kennispunt Integriteit

Ontslag wegens verwijtbaar gedrag

Kennispunt Integriteit

Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Kennispunt Sociale Zekerheid

Ontslag overige gronden en vaststellingsovereenkomsten

Kennispunt Ontslag

Preventieve toets aanvragen

Hieronder kun je via een aanvraagformulier de preventieve toets aanvragen.

Heb je vragen over de preventieve toets of een te nemen management beslissing? Mail dan met preventievetoets@rijksoverheid.nl

Aanvraag Preventieve Toets

Aanvrager

Betrokken werknemer

Te toetsen management beslissing *

Beschrijf kort en bondig de casus en je beslissing

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken de gegevens die je ons verstrekt om arbeidsjuridisch advies te geven.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken de gegevens die je ons verstrekt, met jouw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om je van arbeidsjuridisch advies te voorzien.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken de gegevens die je ons verstrekt, met jouw toestemming, om je van arbeidsjuridisch advies te voorzien. Onze juridisch adviseurs toetsen je besluit. De gegevens worden niet met anderen, buiten de afdeling Advocaten en Adviseurs Arbeidsrecht gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Gegevens worden conform de wettelijke bewaartermijnen bewaard in Digidoc.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *