Startpunt Herplaatsing

Ons gesloten ontslagstelsel kent een aantal routes om tot ontslag over te gaan. Om een medewerker te kunnen ontslaan moet er volgens het Burgerlijk Wetboek (BW) sprake zijn van een redelijke grond. Daarnaast bepaalt het BW dat een werkgever pas aan ontslag toe komt als herplaatsing in een passende functie niet mogelijk is of in de rede ligt.

De werkgever moet daarom, voordat hij toestemming verzoekt bij het UWV, de kantonrechter verzoekt de arbeidsovereenkomst te ontbinden of anderszins beƫindiging van de arbeidsovereenkomst nastreeft, eerst onderzoeken of binnen de Staat der Nederlanden een passende functie beschikbaar is.

Startpunt herplaatsing

UBR Personeel helpt werkgevers bij deze inspanningsverplichting. Hiervoor is een multidisciplinaire samenwerking tussen Advocaten en Adviseurs Arbeidsrecht, Loopbaan- en Talentontwikkeling en Bedrijfszorg opgezet. Dit is het Startpunt Herplaatsing. Het Startpunt biedt advies aan de werkgever. We begeleiden de medewerker op de arbeidsmarkt door actief vacatures, die passen bij het zoekprofiel, aan te bieden en waar nodig hulp te bieden bij de sollicitaties. We voeren een herplaatsingsonderzoek uit en zetten het resultaat in een eindrapportage.

In het factsheet Startpunt Herplaatsing lees je aan de hand van een duidelijk stappenplan alles over deze nieuwe dienstverlening.

Ben je een ontslag aan het voorbereiden en wil je advies en begeleiding van het Startpunt Herplaatsing? Mail dan met herplaatsing@rijksoverheid.nl