Weblogs

Beleidslijn aanloopschalen

Als manager of HR adviseur kun je te maken krijgen met de toepassing van een aanloopschaal bij startende medewerkers die nog niet volledig of niet volledig zelfstandig hun functie gaan vervullen of die een leerwegtraject gaan doen.

Uit onderzoek naar beloningsverschillen bij het Rijk, waarover de Tweede Kamer in december 2020 is geïnformeerd, is naar voren gekomen dat het Rijk relatief veel niet-neutrale beloningsmaatstaven toepast bij het bepalen van het aanvangssalaris of salarisgroei van medewerkers. Het College voor de Rechten van de Mens beschouwt het gebruik van aanloopschalen als een niet-neutrale beloningsmaatstaf, die tot beloningsverschillen kan leiden tussen collega's met eenzelfde functie. 

In zijn brief aan de Tweede Kamer van 1 december 2020 Kamerbrief over onderzoek beloningsverschillen mannen en vrouwen heeft voormalig Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Knops aangegeven dat hij het gebruik van niet-neutrale maatstaven zo veel mogelijk wil beperken, om de kans op beloningsverschillen verder te verkleinen. In zijn brief geeft hij aan dat er duidelijke afspraken moeten worden gemaakt over de toepassing en duur van aanloopschalen.
 

 Een interdepartementale werkgroep houdt zich bezig met het ontwikkelen van een beleidslijn voor de toepassing van aanloopschalen. De beleidslijn zal met name betrekking hebben op de inzet van aanloopschalen als instrument wanneer kandidaten nog niet aan de volledige functie-eisen en/of ervaring voldoen. De beleidslijn moet leiden tot een meer eenduidige toepassing door alle departementen van aanloopschalen om daarmee het risico op willekeur en het beloningsonderscheid dat hieruit zou kunnen voortvloeien zo klein mogelijk te maken. 
De beleidslijn wordt, in samenwerking met het IPRA (Interdepartementaal Platform Arbeidsvoorwaarden en Rechtspositie), nader uitgewerkt, waarbij in ieder geval aan de orde zullen komen:

  • een procedure voor leidinggevenden voor de inzet van aanloopschalen; 
  • een standaard werkwijze voor het bevorderen naar de schaal behorend bij de functie; 
  • formalisering van de maximale duur van een aanloopschaal naar 1 jaar of de duur van een leer-werktraject; 
  • het belang van transparante communicatie, bij voorkeur al tijdens of bij aanvang van de werving over de mogelijke toepassing van een aanloopschaal;
  • bespreking van de resultaatsafspraken in het arbeidsvoorwaardengesprek en schriftelijke communicatie daarover. 

Zodra er meer nieuws is over deze beleidslijn, komen we er in onze nieuwsbrief op terug. Wordt vervolgd!
 

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.