Weblogs

Hoe voorkom je ongewenst gedrag?

De affaires rondom The Voice en Ajax hebben ervoor gezorgd dat de onderwerpen ongewenst gedrag en integriteit volop in de aandacht staan. Wel jammer dat dit soort affaires de aanleiding hiervoor zijn. Eigenlijk moet er doorlopend aandacht zijn voor deze onderwerpen; juist om ongewenst gedrag te voorkomen.

Binnen de rijksoverheid hebben we de zaken rondom integriteit en ongewenst gedrag goed vastgelegd. Zo hebben we de Gedragscode Integriteit Rijk (GIR), zijn er vertrouwenspersonen waar de medewerkers terecht kunnen en bestaan er klachtencommissies.

Wat kan je doen als leidinggevende?

Maar hoe kan je als leidinggevende nu een bijdrage leveren aan integriteit op de werkvloer en het voorkomen van ongewenst gedrag? Het alleen maar verwijzen naar de geldende code, vertrouwenspersonen en klachtenregeling is onvoldoende ('deze kun je op intranet vinden'). Hoe dan wel? 

  • Maak het onderwerp binnen je team bespreekbaar bijvoorbeeld in een werkoverleg en leg bepaalde dillema’s voor zodat de medewerkers hierop kunnen reageren en er een discussie kan ontstaan.  Hoe ga je bijvoorbeeld om met sociale media? Wat kan wel en wat kan niet? De GIR is tegenwoordig ook als app beschikbaar. In deze app verschijnt iedere week een dilemma dat voor een gesprek gebruikt kan worden.
  • Vertel medewerkers met enige regelmaat bij wie ze terecht kunnen als ze ongewenst gedrag ervaren. En vergeet ook niet om dit onderwerp met nieuwe medewerkers te bespreken. Geef aan dat ze het met jou kunnen bespreken maar dat ze ook altijd bij een vertrouwenspersoon terecht kunnen, zorg dat de contactgegevens van deze vertrouwenspersonen bekend zijn bij de medewerkers. Besteed ook tijdens de P-gesprekken aandacht aan dit onderwerp. Bespreek bijvoorbeeld elke keer een ander onderwerp uit de gedragscode, of iets uit de actualiteit. Houd het onderwerp levend is het advies! 
  • Verder is het van belang dat het beleid wordt uitgedragen en dat leidinggevenden het goede voorbeeld geven. Met het goede voorbeeld wordt bedoeld dat je bijvoorbeeld medewerkers aanspreekt op het moment dat je constateert dat er grappen worden gemaakt die niet door de beugel kunnen of als je ziet dat een medewerker een andere medewerker schoffeert.

In de NRC van zaterdag 20 februari jl. omschreef de ex voetballer Clarence Seedorf het als volgt: Als leidinggevende zouden spelregels eerst duidelijk moeten zijn voor jezelf. Stel eerst duidelijk vast op welke principes jij vaart. Hoe wil je dat jouw mensen met elkaar omgaan? Respect en fatsoen zouden daarin altijd leidend moeten zijn. 

Respect en fatsoen moeten altijd leidend zijn!

Wat doe je met een melding?

En wat als er toch ongewenst gedrag plaatsvindt op de afdeling, wat doe je dan als leidinggevende met een melding? Het is een open deur maar ga altijd voorzichtig met een melding om, zowel richting de melder als degene over wie de melding gaat. In de Baseline Intern Persoonsgericht Onderzoek na een integriteits- of beveiligingsincident (BIPO) is na te lezen hoe te handelen bij een melding. Lees dit goed door want het nemen van de juiste stappen is van belang voor een goede oplossing. 

Kennispunt Integriteit

Het Kennispunt Integriteit geeft de workshop In Dialoog over ongewenst gedrag. Aan de hand van (eigen) casuïstiek en dilemma vragen verkennen we wat de kenmerken zijn van ongewenst gedrag. En gaan we met elkaar in gesprek. In verband met de vertrouwelijkheid van dit onderwerp is de workshop bedoeld voor teams van medewerkers en MT's die dagelijks met elkaar samenwerken. Ben je geïnteresseerd in deze workshop mail dan met opleidingenUBR|AAA@rijksoverheid.nl.

Onze integriteitsquiz is een laagdrempelige manier om met elkaar in gesprek te gaan over het onderwerp integriteit. Wil je meer informatie over de quiz of heb je andere vraag op het gebied van integriteit, mail dan met het Kennispunt Integriteit via kennispuntintegriteit@rijksoverheid.nl of kijk op onze website.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.