Weblogs

Meer grip op het functiebegrip

Binnen de wereld van Organisatie en Personeel komen we het begrip ‘functie’ maar al te vaak tegen. Om te beginnen zijn alle werknemers binnen de Staat der Nederlanden in dienst in een bepaalde functie. Daarnaast speelt het functiebegrip een rol bij re-integratie na ziekte, bij reorganisatie, bij herplaatsing, bij disfunctioneren, de 0-fase vacatures en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Kortom een belangrijk begrip.
 

Gebrek aan eenheid

Wat wij als juridisch adviseurs arbeidsrecht van het Kennispunt Reorganiseren in onze praktijk merken is dat binnen de Staat verschillend met het functiebegrip wordt omgegaan. De systematiek op basis waarvan wordt gekomen tot het functiebegrip is beschreven in de CAO Rijk en het Functiegebouw Rijk. Maar deze systematiek wordt binnen de Rijksoverheid niet overal op dezelfde manier toegepast. Daarbij speelt ook de overgang van het bestuursrecht naar het arbeidsrecht een rol. Dit gebrek aan eenheid bij één en dezelfde werkgever kan arbeidsjuridisch belemmerend werken en dat is vanzelfsprekend niet wenselijk. 

Memo aan IPRA

Het IPRA (Interdepartementaal Platform Arbeidsvoorwaarden en Rechtspositie) heeft een werkprogramma 2021/2022 opgesteld, waarin één van de speerpunten is een bijdrage te leveren aan een wendbare en flexibele overheid. Een eenduidige toepassing van het functiebegrip draagt daartoe bij.

In die context hebben een advocaat en adviseurs van UBR|AAA | Kennispunt Reorganiseren aan het IPRA een memo aangeboden met als doel te komen tot een eenduidige toepassing van het functiebegrip binnen de Staat om zodoende bij te dragen aan een wendbare en flexibele overheid. Het memo is in nauwe samenwerking met UBR | Organisatie-inrichting tot stand gekomen.  

In het IPRA is afgesproken dat een werkgroep wordt ingesteld om het functiebegrip nader te onderzoeken om uiteindelijk te komen tot een eenduidige toepassing binnen de Staat. Wordt dus vervolgd.    

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.