Weblogs

Thuiswerken vanuit het buitenland

“Ik zit voorlopig in Spanje en werk van daaruit wel”. Dat dit idee bij een medewerker ontstaat, is begrijpelijk. Als je vanuit huis kan werken, waarom dan niet vanuit een vakantiehuis? Maar kan een werknemer zijn leidinggevende zo voor het blok zetten? 

Vorig jaar dwong een Engelse medewerker via de rechter af dat hij verder kon werken vanuit Engeland. Dat betekent nog niet dat iedereen naar het buitenland kan vertrekken om daar te werken. Een werkgever mag op grond van zijn instructierecht verlangen dat de werkzaamheden in Nederland worden verricht, zolang die instructie redelijk is.  

Recht op thuiswerken

Voor thuiswerken geldt dat je een medewerker niet kan verplichten om thuis te werken, en er ook geen recht bestaat om thuis te werken. Op grond van de Wet flexibel werken kan een werknemer het verzoek doen tot aanpassing van de arbeidsplaats en dus thuiswerken. De werkgever kan zo’n verzoek echter afwijzen nu er geen recht op thuiswerken bestaat. Met de huidige wetgeving kan een werknemer niet afdwingen dat je thuis mag blijven werken. Ook niet als je in verband met corona al meer dan een jaar lang thuis werkt. 

Nu gelden Rijksbreed natuurlijk wel afspraken over hybride werken, waar de aard van de werkzaamheden dat toelaat. In de CAO Rijk is onder andere opgenomen: 

Als u hybride werkt zal het mogelijk vaker voorkomen dat u meerdere werkplekken heeft en/of thuis werkt. U kunt met uw leidinggevende afspraken maken over de invulling van uw hybride werkweek: of u op kantoor, op locatie, thuis of elders werkt en wanneer u dat doet. Hierbij geldt dat u niet verplicht bent om thuis te werken en ook niet het recht heeft om (volledig) thuis te werken. 

Voor werken vanuit het buitenland geldt dat dit niet is toegestaan, tenzij daar in uitzonderlijke situaties afspraken over worden gemaakt tussen de leidinggevende en de medewerker. Op kantoor zijn is dus nadrukkelijk een onderdeel van hybride werken. Werken vanuit het buitenland sluit niet aan op dit uitgangspunt en vereist daarom expliciete toestemming van de leidinggevende. Dit is terug te vinden in de Q&A Hybride Werken bij het Rijk. Daarin staat ook opgesomd welke afwegingen een rol spelen bij toestemming voor werken vanuit het buitenland. 

Meer informatie en advies

Je huisjurist van UBR|AAA geeft je graag meer informatie en advies als je vragen hebt over dit onderwerp.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.